Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/09/2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/09/2023

Đề bài ielts writing: Bar chart: museum attendance rates

You should spend about 20 minutes on this task.

The chart below shows the numbers of three types of visitors to a museum between 1997 and 2012.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Phân tích biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/09/2023

Dạng biểu đồ: Cột (Bar charts)

Đặc điểm tổng quan:

 • Nhìn chung, mặc dù có một số biến động nhỏ nhưng tổng lượng du khách đến bảo tàng này vẫn tăng lên, trong đó độ tuổi dưới 15 tuổi là nhóm duy nhất có xu hướng giảm.
 • Điều đáng chú ý là lượng khách tham quan là người lớn chiếm đa số trong suốt những năm qua, trong khi điều ngược lại lại đúng với những khách tham gia triển lãm đặc biệt.

Sắp xếp thông tin:

Đoạn 1 – Mô tả và so sánh xu hướng và số liệu của Adult visitors và Special exhibition visitors .

 • Về những người ở độ tuổi trưởng thành đến thăm bảo tàng, có 300.100 người trong năm đầu tiên. Trong thập kỷ tiếp theo, số người tham dự đã tăng lên đáng kể và đạt mức cao nhất là 400.500, nhưng đến năm 2012 đã giảm nhẹ xuống còn 380.000.
 • Khách tham quan triển lãm đặc biệt cũng theo xu hướng tăng tương tự, mặc dù với tốc độ thấp hơn nhiều, tăng dần từ 28.000 ban đầu đến cuối giai đoạn ở mức 42.000.

Đoạn 2 – Mô tả xu hướng và số liệu của Visitors aged under 15.

 • 120.000 du khách dưới 15 tuổi đã đến bảo tàng vào đầu giai đoạn, sau đó giảm dần xuống còn 82.300 vào năm cuối.

Đoạn 3 – Mô tả xu hướng và số liệu của Totals.

 • Chuyển sang tổng lượng khách tham quan bảo tàng, con số này bắt đầu ở mức 448.100 lượt khách trước khi tăng lên mức cao nhất là 525.200 vào năm 2007. Đến cuối thời kỳ, con số này đã giảm xuống, chỉ còn 504.300 lượt khách.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/09/2023

The bar chart illustrates how many visitors of three types visited a particular museum from 1997 to 2012. Overall, although there were some minor fluctuations, the total number of visitors to this museum increased, with those below 15 years old being the only category with a downward trend. It is also noteworthy that adult visitors were the overwhelming majority throughout the years, whereas the opposite was true in the case of their special exhibition counterparts.

Regarding those of adult age visiting the museum, there were 300,100 in the first year. Over the following decade, their attendance experienced a significant rise to reach a peak of 400,500, but by 2012 had declined minimally to 380,000. Special exhibition visitors followed a similar upward trend, albeit at a much lower rate, growing gradually from 28,000 initially to end the period at 42,000.

In contrast, 120,000 under-15-year-old visitors went to the museum at the beginning of the timeframe, followed by a steady drop to 82,300 in the final year.

Turning to the total attendance at the museum, it started at 448,100 visitors before climbing to a high of 525,200 in 2007. By the end of the period, the figure had fallen, reaching 504,300 visitors.

Word count: 210

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • minor (adj) fluctuations (n)

minor: nhỏ, không quan trọng

fluctuations: sự biến đổi, sự dao động

Dịch nghĩa: các biến động nhỏ

Cách sử dụng: “Minor fluctuations” đề cập đến sự thay đổi hoặc biến đổi nhỏ, thường không quan trọng hoặc không ảnh hưởng đến tình hình tổng thể.

Ví dụ minh họa: The stock market experienced minor fluctuations throughout the day, but it ended relatively stable. (Thị trường chứng khoán đã trải qua các biến động nhỏ trong suốt cả ngày, nhưng cuối cùng nó ổn định tương đối.)

 • reach (v) a (indefinite article) peak (n) of (prep)

reach: đạt được

a: một

peak: đỉnh, điểm cao nhất

of: của

Dịch nghĩa: đạt điểm cao nhất của

Cách sử dụng: “Reach a peak of” nghĩa là đạt được đỉnh hay điểm cao nhất của một biến số hoặc sự kiện nào đó, thường là trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ minh họa: The temperature is expected to reach a peak of 35 degrees Celsius tomorrow afternoon. (Dự kiến nhiệt độ sẽ đạt đỉnh điểm là 35 độ Celsius vào buổi chiều ngày mai.)

 • a (indefinite article) similar (adj) upward (adj) trend (n)

a: một

similar: tương tự

upward: hướng lên, tăng

trend: xu hướng

Dịch nghĩa: một xu hướng tăng tương tự

Cách sử dụng: “A similar upward trend” đề cập đến một xu hướng tăng giống nhau hoặc tương tự trong một ngữ cảnh cụ thể, thường là trong việc tăng lên của một biến số nào đó.

Ví dụ minh họa: After a period of decline, the company’s profits have started to show a similar upward trend to last year. (Sau một thời kỳ giảm, lợi nhuận của công ty đã bắt đầu thể hiện một xu hướng tăng tương tự như năm ngoái.)

 • a (indefinite article) steady (adj) drop (n)

a: một

steady: ổn định, liên tục

drop: sự giảm, sự hạ xuống

Dịch nghĩa: sự giảm ổn định, sự giảm liên tục

Cách sử dụng: “A steady drop” nghĩa là mức giảm về giá trị, số lượng hoặc mức độ là ổn định và liên tục trong một khoảng thời gian.

Ví dụ minh họa: The company’s stock price experienced a steady drop over the past month. (Giá cổ phiếu của công ty đã trải qua một sự giảm ổn định trong tháng qua.)

 • the (definite article) total (adj) attendance (n)

the: cái

total: tổng cộng, toàn bộ

attendance: sự tham dự, sự có mặt

Dịch nghĩa: tổng lượng người có mặt hay tham dự

Cách sử dụng: “The total attendance” đề cập đến tổng số lượng người hiện diện tại một sự kiện hoặc nơi nào đó trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ minh họa: The total attendance at the concert was over 10,000 people, making it a huge success. (Tổng lượng người tham dự buổi hòa nhạc là hơn 10,000 người, khiến nó trở thành một sự thành công lớn.)

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/09/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!