Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023

Đề bài Ielts writing: Some people believe teenagers should focus on all subjects equally, whereas other people think that they should concentrate on only those subjects that they find interesting.

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023

Dạng bài: Discussion essay

Từ khóa: focus on all subjects, concentrate on only those subjects, interesting

Phân tích yêu cầu: Đây là loại chủ đề thảo luận và đưa ra quan điểm so sánh 2 yếu tố: học đều tất cả các môn học và chỉ tập trung vào những môn học ưa thích. Với loại chủ đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 2 hướng khác nhau:

 • Thảo luận về cả hai khía cạnh và chứng minh rằng thiếu niên nên học đều tất cả các môn học
 • Thảo luận về cả hai khía cạnh và chứng minh rằng thiếu niên chỉ cần tập trung học các môn họ thấy thú vị

Lưu ý: Dù có quan điểm cá nhân thiên về yếu tố nào, người viết cũng cần phân tích cả hai khía cạnh trong chủ đề: học đều và học có chọn lọc, đồng thời nêu rõ ý kiến của mình để bài viết có sự logic và đạt tiêu chí Task Response, tránh việc chỉ tập trung phân tích luận điểm cho một yếu tố mà không phân tích đến yếu tố còn lại.

IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023

Some individuals suggest that teenagers should give equal attention to all subjects, while others argue that they should prioritize the subjects that they find most engaging. While there are advantages to both views, I believe that teenagers should focus on all subjects equally.

On the one hand, allowing students to decide what they want to learn shows respect for individual freedom and therefore leads to greater engagement and understanding of the subject. When a topic piques their interest, teenagers are more likely to engage with the material and achieve a deeper grasp as well as better academic performance. For instance, a student with a strong interest in literature is inclined to read more books, analyze them in detail, and perhaps even compose essays on the topics they raise. Such interest and enthusiasm can blossom into a lifelong passion for learning, which will undoubtedly bring about far-reaching advantages in a person’s life.

While it is essential for young people to be permitted to pursue their interests, it is also necessary for them to receive a well-rounded education. Studying multiple courses can help students identify their strengths and weaknesses, enabling them to pursue future education and career prospects that match their interests and abilities. For instance, a student who succeeds in math and physics could develop a passion for engineering or technology, whereas a student who excels in languages and social sciences might discover a calling in law or public service. Additionally, a well-rounded education may assist young people develop a broader perspective on the world, leading to better empathy and understanding for various perspectives. This is particularly essential in today’s globalized society, where cross-cultural communication and cooperation are becoming increasingly critical.

In conclusion, although there are reasonable arguments on both sides of the debate, I believe that young people should devote equal time to all subjects.

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • shows respect for individual freedom: thể hiện sự tôn trọng quyền tự do cá nhân
 • leads to greater engagement and understanding of the subject: từ đó tham gia nhiều hơn và có hiểu biết sâu sắc hơn về môn học
  • lead to something: từ đó, dẫn đến cái gì
 • piques their interest: khơi gợi sự hứng thú
  • Ex: The music continued, piquing her interest.
 • engage with the material: tập trung, hứng thú với bài học
  • engage (v): làm ai đó trở nên hứng thú, khiến ai đó tham gia vào một hoạt động
 • deeper grasp: sự hiểu biết sâu sắc hơn
  • grasp (n): sự hiểu biết, thấu hiểu một sự việc hay vấn đề
 • is inclined to read more books: có xu hướng đọc nhiều sách hơn
  • inclined to ~ likely to ~ prone to: có xu hướng, có nhiều khả năng làm việc gì
 • in detail: một cách chi tiết, tỉ mỉ
  • in detail ~ thoroughly ~ in depth
 • blossom into: phát triển theo hướng sâu sắc hơn, thường mang nghĩa tích cực
  • Ex: With hard work and dedication, her passion for music was able to blossom into a successful career as a singer-songwriter
 • far-reaching (adj): có tầm ảnh hưởng lớn
  • far-reaching ~ influential ~ significant: quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn
 • well-rounded education: giáo dục đa lĩnh vực
  • well-rounded (adj): bao gồm hoặc có hiểu biết, kinh nghiệm liên quan đến nhiều lĩnh vực, chủ đề khác nhau
 • match their interests and abilities: phù hợp với sở thích và năng lực
 • excels in: có năng lực nổi trội trong lĩnh vực gì
 • discover a calling in law or public service: tìm thấy niềm đam mê trong ngành luật hoặc dịch vụ xã hội
 • broader perspective on the world: tầm nhìn rộng mở hơn về thế giới
 • cross-cultural communication and cooperation: giao tiếp và hợp tác đa văn hóa

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/04/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!