Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/04/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/04/2023

Đề bài: Some people feel that manufacturers and supermarkets should have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods, while others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both these views and give your own opinion.

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/04/2023

Dạng bài: Discussion essay

Từ khóa: Supermarkets and manufacturers, reduce the amount of packaging of goods, customers, avoid buying goods with a lot of packaging.

Phân tích yêu cầu: Đây là loại chủ đề thảo luận và đưa ra quan điểm: các nhà sản xuất và siêu thị hoặc người tiêu dùng phải có trách nhiệm giảm thiểu số lượng bao bì hàng hóa. Với loại chủ đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 3 hướng khác nhau:

 • Thảo luận về cả hai khía cạnh và chứng minh rằng trách nhiệm giảm thiểu bao bì hàng hóa thuộc về các nhà sản xuất và siêu thị.
 • Thảo luận về cả hai khía cạnh và chứng minh rằng trách nhiệm giảm thiểu bao bì hàng hóa thuộc về người tiêu dùng.
 • Thảo luận về cả hai khía cạnh và chứng minh rằng cả nhà sản xuất, siêu thị và người tiêu dùng đều phải có trách nhiệm giảm thiểu số lượng bao bì hàng hóa.

Lưu ý: Dù có quan điểm cá nhân thiên về yếu tố nào, người viết cũng cần phân tích cả hai khía cạnh trong chủ đề: vấn đề xã hội/bản chất cá nhân, đồng thời nêu rõ ý kiến của mình để bài viết có sự logic và đạt tiêu chí Task Response, tránh việc chỉ tập trung phân tích luận điểm cho một yếu tố mà không phân tích đến yếu tố còn lại.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/04/2023

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/04/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: cả nhà sản xuất, siêu thị và người tiêu dùng đều phải có trách nhiệm giảm thiểu số lượng bao bì hàng hóa.

Thân bài Đoạn 1 – Việc đặt trách nhiệm giảm thiểu bao bì đóng gói hàng hóa lên các nhà sản xuất và siêu thị là hợp lý.

 • Điều này chủ yếu là do họ là những người sử dụng vật liệu đóng gói dư thừa trong sản xuất hàng loạt của họ ngay từ đầu, và tệ hơn nữa, họ có xu hướng ưu tiên vật liệu nguyên chất cho quy trình như vậy để giảm chi phí sản xuất.
 • Điều này đã dẫn đến vô số bãi rác hầu hết chứa chất thải không thể phân hủy sinh học, gây ra mối đe dọa môi trường nghiêm trọng.
Đoạn 2 – Việc cắt giảm bao bì cũng đòi hỏi phải thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

 • Do bao bì đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự chú ý của khách hàng nên các nhà sản xuất và siêu thị thường không sẵn lòng hoặc do dự áp dụng bao bì thân thiện với môi trường, một thực tế có thể ảnh hưởng xấu đến sự vẻ bề ngoài hấp dẫn của sản phẩm và nói rộng ra là doanh số bán hàng của họ.
 • Do đó, nếu người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm có bao bì xanh, các nhà sản xuất và bán lẻ sẽ bị áp lực phải cải cách chính sách bao bì của họ. 
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/04/2023

There are widely differing views on whether producers and retailers or consumers should be responsible for curtailing the over-packaging of products. From my perspective, curbing excessive product packaging necessitates a collective effort from both the supply and demand sides.

On the one hand, it is reasonable to place the responsibility of minimizing goods packaging on manufacturers and supermarkets. This is mainly because they are those who use redundant packaging materials in their mass production in the first place, and worse still, they tend to favor virgin material for such a process so as to reduce manufacturing overheads. This has resulted in innumerable landfill sites mostly containing non-biodegradable waste, posing a serious environmental threat. Thus, it is up to producers and retail chains to adopt more environmentally-friendly practices in order to rectify this situation.

On the other hand, cutting back on packaging also warrants a shift in consumers’ shopping habits. As packaging plays an important role in attracting customers’ attention, manufacturers and supermarkets are often unwilling or hesitant to adopt eco-friendly packaging, a practice that could adversely affect the visual appeal of their products and, by extension, their sales figures. Therefore, if consumers convert to products with green packaging, producers and retailers would be pressured into reforming their packaging policies. This can be seen in the case of Kinh Do, a confectionery corporation, which has recently decided to do away with unnecessary plastic ornaments and switch to paper bags as a result of their growing group of environmentally conscious patrons.

In conclusion, both the producing and consuming ends need to shoulder a fair share of responsibility in the fight against the rising issue of plastic waste caused by heavily packaged products.

Word count: 280

Band điểm ước lượng: 7.5

Phân tích từ vựng

 • Curtailing ~ Reducing: cắt giảm

E.g: The company is curtailing its expenses to save money.

 • Excessive ~ overabundant: quá mức / dư thừa

E.g: The amount of plastic waste in the ocean is excessive and needs to be addressed.

 • Necessitates a collective effort: đòi hỏi một nỗ lực tập thể
 • Redundant packaging materials: vật liệu đóng gói dư thừa

E.g: The company is trying to reduce its use of redundant packaging materials to minimize waste.

 • Reduce manufacturing overheads: giảm chi phí sản xuất

E.g: By using more efficient machinery, the company was able to reduce its manufacturing overheads.

 • Non-biodegradable waste: chất thải không thể phân hủy

E.g: Plastic bags are a type of non-biodegradable waste that can harm the environment.

 • Environmentally-friendly practices: các hoạt động thân thiện với môi trường

E.g: The hotel implemented several environmentally-friendly practices, such as using energy-efficient light bulbs and encouraging guests to reuse towels.

 • Shopping habits: thói quen mua sắm
 • Play an important role in: đóng vai trò quan trọng
 • Eco-friendly packaging ~ green packaging: bao bì thân thiện với môi trường

E.g: The company is switching to eco-friendly packaging to reduce its carbon footprint.

 • Sales figures: doanh số bán hàng
 • Plastic ornaments: đồ trang trí bằng nhựa
 • Environmentally conscious: có ý thức về môi trường

E.g: Many consumers are becoming more environmentally conscious and choosing products with eco-friendly packaging.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/04/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!