Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. IELTS Speaking Topic: Snack

IELTS Speaking Topic: Snack

Để giúp bạn đọc tự tin nói về chủ đề IELTS Speaking Part 1 Snacks, trong bài viết dưới đây đội ngũ anh ngữ IEC sẽ giới thiệu những từ vựng về chủ đề snacks, cũng như bài trả lời mẫu cho các câu hỏi thường gặp trong chủ đề này.

1. Một số câu hỏi mẫu trong kì thi IELTS Speaking

2. Một số từ vựng Topic Snack

Creamy /ˈkriː.mi/ Béo ngậy
Savory /ˈseɪ.vɚ.i/ mặn, đậm đà
Bland  /blænd/ nhạt nhẽo
Crispy /’krɪs.pi/ giòn tan
Gooey /ˈɡuː.i/ dẻo
Tender /ˈten.dɚ/ mềm
Snack  /snæk/ đồ ăn vặt; ăn vặt
Munchies /ˈmʌntʃiz/ Đồ ăn nhẹ
Binge /bɪndʒ/  Ăn uống quá độ
Peckish /ˈpek.ɪʃ/ hơi đói

3. Các câu trả lời mẫu  – Sample answers

IELTS Speaking Part 1

1: Do you like snacks? 

Answer 1: Actually, not really. I frequently eat something that is healthy and, more importantly, fits perfectly into my diet.

 • Fit into my diet: Phù hợp với chế độ ăn

Answer 2: Of course, I enjoy snacks. In my opinion, they are the best remedy for the small hunger that appears every few hours. I find that a light snack makes me feel refreshed and better.

 • Remedy: Giải pháp
 • Hunger: Cơn đói
 • Light snack: Đồ ăn vặt nhẹ

Answer 3: I would say, I stand in between. I don’t mind eating snacks, nor do I consider them to be particularly important. If I don’t have anything else to eat or if I’m in the mood, I’d eat them. But I’ll take something healthy if I can.

 • Don’t mind + V-ing: Không ngại làm gì
 • Be in the mood: Thích làm gì, có hứng thú

2: What types of snacks are popular where you live?

Answer 1: Well, Vietnam has a lot of snacks and street food. Try Vietnamese snacks for a great dining experience. Here are some names of popular Vietnamese snacks that will not make you disappointed: Goi Cuon, Banh Gio, Nem Lui, Banh Beo, Bot Bot Loc, Banh Trang Tron, Bo Kho and many more.

 • Street food: Đồ ăn đường phố
 • Disappointed: Thất vọng

3: Do you believe that snacking is good for your health?

Answer 1: I believe everything is influenced by what you consume. Hence, I believe it is okay if someone eats fruits between meals. Also, some people enjoy eating smaller meals more frequently than larger ones and avoid taking full meals. So, the solution in certain cases is to consume a healthy snack.

 • Influence: Ảnh hưởng
 • Consume: tTêu thụ
 • Avoid + V-ing: Tránh làm gì

Answer 2: I don’t think eating snacks is the healthiest option. It doesn’t matter what you eat. Most people use it to get away from work. So people eat out when they get bored. It is harmful and useless.

 • Healthy: Lành mạnh
 • Matter: Vấn đề
 • Get away: Tránh xa khỏi
 • Harmful: Có hại
 • Useless: Vô ích

4: How often do you eat snacks?

Answer 1: I have to sit down for my job from nine to eight every night. So, I usually go for a snack at around 10 and then again around 5. I prefer to only have snacks when necessary rather than every hour.

 • Go for a snack: Ăn nhẹ
 • Prefer: Thích hơn

Answer 2: I adore snacking. Every hour or so, you can find me looking for it. As I believe that fruits and juices are important for staying healthy in a busy world, my room is often stocked with a lot of these.

 • Adore: Yêu thích
 • Find sb V-ing: Thấy ai đó làm gì
 • Stock: Chứa

Xem thêm: Các chủ đề Speaking part 1 thường gặp khi thi IELTS

5: Did you ever eat snacks when you were a child?

Answer 1: Of course I did. But, I remember that my mother used to make the snacks back then, so they were really nutritious. We frequently received milk along with bananas or other juices.

 • Used to V: Đã từng làm gì
 • Nutritious: Giàu dinh dưỡng
 • Frequently: Thường xuyên

Answer 2: Yes, I had a sweet tooth when I was a child. I used to eat a lot of sweets, candy bars and cakes… which resulted in severe cavities and I remember going to the dentist as a nightmare.

 • Sweet tooth: Răng sâu
 • Result in: Dẫn đến
 • Severe: Nghiêm trọng
 • Cavity: Sâu răng
 • Nightmare: Ác mộng

6: If you had a child, would you allow him/her to have snacks?

Answer 1: Yes, I definitely believe that. A great approach to eating foods during meals is snacking, similar to food and drink. Despite this, I make sure that my children eat only healthy foods.

 • Definitely: Chắc chắn
 • Approach: Tiếp cận
 • Despite + V/V-ing: Mặc dù
 • Make sure: Chắc chắn

Answer 2: Although I would prefer that they avoid eating too many snacks, I don’t believe I would be the strict parent who made them refrain. Though it would be their decision, I would do everything in my power to ensure that they only consume wholesome food.

 • Strict: Nghiêm khắc
 • Refrain: Dừng
 • Wholesome: Lành mạnh

7: Do you think all snacks are junk food?

Answer 1: Absolutely not. I believe most of them are, but you can also snack on fruit or juice, which I think is the best way to maintain good health.

 • Absolutely: Chắc chắn
 • Maintain: Duy trì

Answer 2: Indeed, I believe. In my opinion, eating too often is not the right way to eat, even when it comes to healthy foods like fruit. Eating not only prevents you from working, but also forms the habit of eating regularly.

 • Indeed: Thật vậy
 • Prevent: Ngăn cản
 • Form a habit: Hình thành thói quen

8: How do you choose what snacks to eat?

Most of the time I would look for something that is both crispy and savory. For example, I might reach for some crispy rice crackers or tender beef jerky. I also love indulging in creamy and gooey snacks like sticky rice cakes filled with mung bean paste or steamed coconut cakes. If I want something healthier, I might opt for fresh fruit with Vietnamese chili salt. Sometimes I also enjoy a sweet treat, like a tender and fluffy sponge cake or a crispy sweet potato fritter.

Bản dịch: Hầu hết thời gian tôi sẽ tìm kiếm thứ gì đó vừa giòn vừa mặn. Ví dụ, tôi có thể chọn một ít bánh gạo giòn hoặc thịt bò khô mềm. Tôi cũng thích thưởng thức những món ăn nhẹ béo ngậy như bánh nếp nhân đậu xanh hay bánh dừa hấp. Nếu tôi muốn một thứ gì đó lành mạnh hơn, tôi có thể chọn trái cây tươi với muối ớt Việt Nam. Đôi khi tôi cũng thích một món ngọt, chẳng hạn như bánh bông lan mềm xốp hoặc khoai lang chiên giòn.

Xem thêm: Những điều về IELTS Speaking mà bạn cần biết

Trên đây, trung tâm anh ngữ IEC đã giới thiệu những từ vựng liên quan đến chủ đề snacks, cũng như một vài câu trả lời mẫu. Khi gặp chủ đề này, người thi cần lưu ý rằng “snacks” được hiểu là mọi loại đồ ăn được ăn ngoài các bữa chính, vì vậy bánh kẹo hay hoa quả đều có thể được coi là “snacks”.

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!