Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/12/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/12/2023

IELTS WRITING TASK 2: Academic Preferences

You should spend about 40 minutes on this task. 

Write about the following topic:

Some people believe teenagers should focus on all subjects equally, whereas other people think that they should concentrate on only those subjects that they find interesting and they are best at.

Discuss both these views and give your own opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. 

Write at least 250 words

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/12/2023

Dạng bài: Discussion

Từ khóa: teenagers, focus on all subjects equally, concentrate on only, subjects, find interesting and, best at.

Phân tích yêu cầu: người viết cần phải thảo luận tại sao một số người lại tin rằng thanh thiếu niên nên tập trung đều vào tất cả các môn học, và tại sao những người khác lại cho rằng thanh thiếu niên chỉ nên tập trung vào những môn học mà họ cảm thấy hứng thú và giỏi nhất. Sau khi thảo luận xong 2 quan điểm này, người viết cũng cần phải đưa ra quan điểm cá nhân về chủ đề liên quan.Với dạng đề này, người viết có thể có 3 cách đi bài như sau:

 • Thảo luận tại sao một số người lại tin rằng thanh thiếu niên nên tập trung đều vào tất cả các môn học, và tại sao những người khác lại cho rằng thanh thiếu niên chỉ nên tập trung vào những môn học mà họ cảm thấy hứng thú và giỏi nhất. Sau đó, đưa ra ý kiến bản thân ủng hộ quan điểm đầu tiên.
 • Thảo luận tại sao một số người lại tin rằng thanh thiếu niên nên tập trung đều vào tất cả các môn học, và tại sao những người khác lại cho rằng thanh thiếu niên chỉ nên tập trung vào những môn học mà họ cảm thấy hứng thú và giỏi nhất. Sau đó, đưa ra ý kiến bản thân ủng hộ quan điểm thứ hai.
 • Thảo luận tại sao một số người lại tin rằng thanh thiếu niên nên tập trung đều vào tất cả các môn học, và tại sao những người khác lại cho rằng thanh thiếu niên chỉ nên tập trung vào những môn học mà họ cảm thấy hứng thú và giỏi nhất. Sau đó, đưa ra ý kiến bản thân cho rằng ban đầu nên để học sinh tiếp xúc và khám phá tất cả các môn học, nhưng về sau sẽ khuyến khích học sinh dồn sự tập trung vào các môn mà bản thân cảm thấy thú vị và là thế mạnh của mình.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/12/2023

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/12/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề: Một số người lại tin rằng thanh thiếu niên nên tập trung đều vào tất cả các môn học, trong khi đó những người khác lại cho rằng thanh thiếu niên chỉ nên tập trung vào những môn học mà họ cảm thấy hứng thú và giỏi nhất. 

Đưa ra quan điểm cá nhân: Ủng hộ quan điểm thứ hai.

Thân bài Đoạn 1 – Thảo luận lý do tại sao một số người lại tin rằng thanh thiếu niên nên tập trung đều vào tất cả các môn học.

 • Một chương trình giảng dạy tập trung cân bằng vào tất cả các bộ môn giúp học sinh tiếp cận với nhiều mảng kiến thức đa dạng, nuôi dưỡng những cá nhân toàn diện. 
 • Cách tiếp cận này còn cho phép thanh thiếu niên khám phá và tìm hiểu kỹ lưỡng sở thích của mình trước khi đưa ra những quyết định quan trọng về nghề nghiệp.
Đoạn 2 – Thảo luận lý do tại sao nhiều người, bao gồm cả tôi, tin rằng thanh thiếu niên chỉ nên tập trung vào những môn học mà họ cảm thấy hứng thú và giỏi nhất.

 • Tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh và niềm đam mê không chỉ nâng cao kết quả học tập nhờ sự gắn kết và động lực cao hơn mà còn thúc đẩy việc học tập và chuyên môn sâu hơn. 
 • Chuyên môn hóa có thể mang lại cho học sinh một khởi đầu thuận lợi trong sự nghiệp tương lai.
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài và tóm tắt ý chính ở thân bài.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/12/2023

The debate over whether teenagers ought to allocate equal attention to all academic subjects or solely focus on those they find intriguing and excel in is a contentious one. This essay will explore both perspectives, ultimately endorsing the latter viewpoint, which emphasizes specialized focus based on individual interests and strengths.

Advocates of a balanced educational approach argue that an equal focus on all subjects is essential for the comprehensive development of young minds. This perspective emphasizes that a broad curriculum exposes students to a diverse array of knowledge, fostering well-rounded individuals. It cultivates a versatile skill set, enabling students to tackle various challenges and adapt to changing circumstances in the future. For instance, excelling in both humanities and sciences ensures that a student develops both analytical and creative thinking abilities. This approach also prevents premature specialization, allowing teenagers to discover and explore their interests thoroughly before making pivotal career decisions.

Conversely, many, including myself, believe that teenagers should prioritize subjects that captivate their interest and align with their innate abilities. Focusing on areas of strength and passion not only boosts academic performance due to heightened engagement and motivation but also fosters deeper learning and expertise. Specialization can lead to early professional development, providing students with a head start in their future careers. A student passionate about mathematics, for instance, would benefit more from intensifying their focus in this area, potentially leading to innovations or advanced studies in mathematical fields. This tailored approach respects individual differences in interests and aptitudes, promoting personal and academic fulfillment.

In conclusion, while evenly distributing academic efforts across all disciplines can create well-rounded individuals, concentrating on subjects that align with one’s interests and strengths offers profound benefits in deep learning and personal satisfaction. The latter approach, which I advocate, respects individual uniqueness and can lead to significant achievements and fulfillment in students’ chosen areas.

Phân tích từ vựng

 1. A (indefinite article) balanced (adj) educational (adj) approach (n): Một phương pháp giáo dục cân đối
 1. A (indefinite article) broad (adj) curriculum (n): Chương trình học rộng lớn
 1. Well-rounded (adj) individuals (n): Những người toàn diện
 1. A (indefinite article) versatile (adj) skill set (n): Bộ kỹ năng linh hoạt, đa năng
 1. Innate (adj) abilities (n): Năng lực bẩm sinh
 1. Early (adj) professional (adj) development (n): Phát triển nghề nghiệp sớm
 1. Individual (adj) differences (n) in interests (n): Sự khác biệt cá nhân về sở thích
 1. Personal (adj) and (conj) academic (adj) fulfillment (n): Sự đạt được mục tiêu cá nhân và học thuật

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/12/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!