Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/11/2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/11/2023

IELTS Writing Task 1: 

You should spend about 20 minutes on this task.

The graph below shows the percentage of people by age group visiting the cinema at least once per month in one particular country between 1978 and 2008.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Phân tích biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/11/2023

Dạng biểu đồ: Đường (Line graph)

Đặc điểm tổng quan:

 • Nhìn chung, tất cả các nhóm tuổi đều có xu hướng tương tự trong suốt thời kỳ, bắt đầu với mức giảm ban đầu trong 10 năm đầu tiên, sau đó là mức tăng 10 năm, và rồi hầu hết các nhóm lại giảm nhẹ trong khoảng thời gian 10 năm tiếp theo.
 • Ngoài ra, nhóm 14-24 luôn đi xem phim nhiều nhất, trong khi đó điều ngược lại đúng trong trường hợp của những người cao tuổi nhất.

Sắp xếp thông tin:

Đoạn 1 – Mô tả và so sánh xu hướng của nhóm tuổi 14-24 và 25-34.

 • Trong năm đầu tiên, nhóm trẻ nhất (14-24) có tỷ lệ đi xem phim ở rạp cao nhất, ở mức 92%, sau đó giảm dần xuống còn 88% sau 10 năm. Mười năm tiếp theo chứng kiến con số này tăng trở lại và đạt 90% vào năm 1998, sau đó bắt đầu giảm dần.
 • Độ tuổi 25-34 phản ánh xu hướng này, bắt đầu ở mức 80% vào năm 1978 trước khi giảm xuống mức thấp nhất là 60% vào mười năm sau đó và rồi phục hồi xuống chỉ còn dưới 80% vào cuối giai đoạn.

Đoạn 2 – Mô tả và so sánh xu hướng của nhóm tuổi 35-49 và 50+.

 • 60% những người trong độ tuổi 35-49 đến rạp chiếu phim ít nhất mỗi tháng một lần vào năm 1978. Con số này sau đó giảm xuống gần 50% vào năm 1988, trước khi tăng trở lại lên mức 70% vào năm 1998.
 • Xu hướng tăng tương tự cũng được thấy ở những người trên 50 tuổi, với con số bắt đầu ở mức 40% và giảm xuống mức thấp 30% một thập kỷ sau đó, tiếp theo là sự gia tăng đáng kể và kết thúc ở mức 50%.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/11/2023

The line graph illustrates the proportion of people in four age cohorts who went to the movies at least once a month from 1984 to 2003. Overall, all age cohorts followed a similar trend throughout the period, beginning with an initial drop over the first 10 years, followed by a 10-year increase, after which most groups slightly declined again over the following 10-year period. Additionally, the 14-24 group consistently went to the movies the most, whereas the opposite was true in the case of 50-and-more-year-olds.

In the first year, the youngest group (14-24) had the highest rate of attendance, at 92%, which then steadily declined to 88% over then following ten years. The next ten years saw the figure rise again to reach 90% in 1998, from where it slowly began to taper off. The 25-34 age bracket mirrored this trend, starting at 80% in 1978 before declining to hit its lowest point of 60% ten years later, and subsequently recovering to just under 80% by the end of the period.

Conversely, 60% of those aged 35-49 visited the cinema at least once a month in 1978. This figure then dropped to almost 50% in 1988, prior to climbing again to hit 70% in 1998. A similar upward trend was seen in the over-50s, with the figure beginning at 40% and falling to a low of 30% a decade later, followed by a substantial rise to end at 50%.

Word count: 239

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/11/2023

1.age (n) cohorts (n)

Dịch nghĩa: các nhóm tuổi

Cách sử dụng: “Age cohorts” đề cập đến việc phân loại, nghiên cứu, hoặc theo dõi các nhóm người dựa trên độ tuổi chung.

2.Followed (past participle of “follow”) a (indefinite article) similar (adj) trend (n)

Dịch nghĩa: theo một xu hướng tương tự

Cách sử dụng: “Followed a similar trend” mô tả việc một sự kiện, số liệu, hoặc tình hình nào đó đi theo một xu hướng giống nhau như đã xảy ra trước đó.

3.attendance (n) rate (n)

Dịch nghĩa: tỷ lệ tham dự, có mặt

Cách sử dụng: “Attendance rate” là tỷ lệ người tham dự hoặc sự có mặt trong một sự kiện, lớp học, hoặc nơi làm việc cụ thể.

4.A (indefinite article) similar (adj) upward (adj) trend (n)

Dịch nghĩa: một xu hướng tăng tương tự

Cách sử dụng: “A similar upward trend” mô tả một xu hướng tăng tương tự hoặc gần giống như trước đó.

5. A (indefinite article) substantial (adj) rise (n)

Dịch nghĩa: một sự tăng đáng kể

Cách sử dụng: “A substantial rise” mô tả một sự tăng lớn hoặc đáng kể trong một ngữ cảnh cụ thể.

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 25/11/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!