Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023

Đề bài: The chart below compares the number of people per household* by percentage in the UK in 1981 and 2001.

Phân tích biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023

Dạng biểu đồ: biểu đồ cột xếp chồng (stacked bar charts)

Đặc điểm tổng quan: 

 • Tỷ lệ hộ gia đình có từ 3 đến 6 người giảm, trong khi hộ gia đình có 1-2 người thì ngược lại.
 • Hộ gia đình có 2 người là phổ biến nhất, trong khi hộ có 6 người là ít phổ biến nhất trong cả hai năm.

Sắp xếp thông tin:

Miêu tả số liệu của các hộ gia đình có từ 1 tới 2 thành viên vào cùng một đoạn (vì cùng tăng) và số liệu của các hộ có từ 3 tới 6 thành viên vào đoạn còn lại (vì cùng giảm).

Đoạn 1 – Số liệu của hộ gia đình có từ 1 tới 2 thành viên

 • Tỷ lệ hộ có hai thành viên luôn ở mức cao nhất, bắt đầu từ 31% trước khi tăng tối thiểu 3% trong năm cuối cùng.
 • Một sự thay đổi tương tự, nhưng ở mức độ lớn hơn, được quan sát thấy ở tỷ lệ hộ gia đình có 1 thành viên, tăng từ 17% ban đầu lên hơn 1/4 vào cuối giai đoạn.

Đoạn 2 – Số liệu của hộ gia đình có từ 3 tới 6 thành viên

 • Các hộ gia đình có 3 và 4 người cư ngụ cũng chứng kiến mức giảm tương tự, với số liệu của họ giảm từ 20% và 18% vào năm 1981 xuống còn 17% và 15% hai thập kỷ sau, theo thứ tự đó.
 • Các hộ gia đình 5 người và 6 người cũng có xu hướng giảm tương tự, mặc dù ở mức thấp hơn. Trong khi con số của hộ 5 người đã giảm từ 8% xuống còn 6% vào năm 2001, thì con số của hộ 6 người vẫn là mức thấp nhất trong suốt thời gian qua, giảm từ 6% xuống 2%.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023

The stacked bar charts give a breakdown of the UK’s household composition in two separate years, namely 1981 and 2001.

Overall, there were decreases in the shares of households having from 3 to 6 people, whereas the converse was true in the case of those having 1 or 2 members, with 2-person and 6-person households being the most and least common in both given years, respectively.

Regarding households with an upward trend, the percentage of 2-member households was consistently the highest, starting at 31% before rising minimally by 3% in the final year. A similar change, but to a greater extent, was observed in the proportion of the smallest-sized households, growing from 17% initially to just over a quarter at the end of the period.

Turning to categories with a downward trend, households with 3 and 4 occupants witnessed the same level of decrease, with their figures dropping from 20% and 18% in 1981 to 17% and 15% two decades later, in that order. 5-person and 6-person households followed similar falling trends, albeit at lower rates. While the figure for the former had declined from 8% to 6% by 2001, that of the latter remained the lowest throughout, dipping from 6% to 2%. 

Word count: 203

Band điểm ước lượng: 7.5

Phân tích từ vựng

 • household composition: thành phần hộ gia đình

E.g: The household composition of a typical family might include parents, children, and grandparents living together.

 • the converse was true in the case of…: điều ngược lại là đúng trong trường hợp của…

E.g: While urban areas saw an increase in population, the converse was true in the case of rural areas, which experienced a decline.

 • was consistently the highest: luôn là cao nhất
 • A similar change, but to a greater extent, was observed in…: Một sự thay đổi tương tự, nhưng ở mức độ lớn hơn, đã được quan sát thấy trong…
 • witnessed the same level of decrease: chứng kiến mức độ giảm giống nhau

E.g: Both the 5 and 6-bedroom house categories witnessed the same level of decrease in sales, dropping by 10% in the first quarter of this year.

 • two decades later: 2 thập kỷ sau đó /  20 năm sau đó
 • followed similar falling trends: đi theo xu hướng giảm tương tự

E.g: Both the stock market and the housing market followed similar falling trends during the economic recession.

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/05/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!