Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. IELTS Reading dạng True/ False/ Not Given

IELTS Reading dạng True/ False/ Not Given

True/ False/ Not Given (hay có trường hợp là Yes/No/Not given) là dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi IELTS Reading và có thể nói là “bẫy” nhiều nhất, do đó mà khi luyện tập bạn sẽ cần phải rất để ý. 80% người học IELTS khi bắt đầu với dạng câu hỏi True/ False/ Not given đều trả lời đây là một trong những dạng khó nhằn nhất. Bởi vì bạn cần dành thời gian để tìm thông tin tương quan trong bài đọc, đồng thời cũng phải thật cẩn thận để không bị các thông tin trong bài đánh lừa, dễ chọn đáp án sai. Hãy cùng Anh ngữ IEC tìm hiểu về dạng bài này nhé!

1. Tổng quan dạng True/ False/ Not Given trong IELTS Reading

True/ False/ Not given là một trong những dạng câu hỏi phổ biến nhất trong bài thi IELTS Reading. Thông thường, trong một đề thi đọc sẽ có ít nhất một dạng câu hỏi dạng này và đôi khi có thể xuất hiện ở hai đoạn đọc, có thể chiếm lên tới gần 1/3 tổng số câu hỏi. Vì vậy, để đạt điểm cao trong bài thi đọc, thí sinh cần luyện tập thật nhiều ở dạng câu hỏi này.

 Bạn cần lựa chọn:

 • True: Nếu thấy câu hỏi được đưa ra đúng theo thông tin bài đọc cung cấp.

 • False: Nếu thấy câu hỏi mâu thuẫn, khác so với thông tin bài đọc cung cấp.

 • Not Given: Nếu thấy câu hỏi đó cung cấp thông tin không có trong bài đọc

Ví dụ của dạng câu hỏi True/ False/ Not given:

meo-lam-ielts-reading-dang-true-false-not-given-dang-bai

Bạn cũng có thể xem thêm các dạng bài IELTS Reading tại: Tổng hợp các dạng bài trong đề thi Reading IELTS 

2. Những kĩ năng cần thiết để làm tốt dạng bài True/ False/ Not given

Kĩ năng xác định từ khóa (key words):

Bước đầu tiên khi giải quyết dạng bài này đó chính là đọc hiểu câu hỏi sau đó xác định từ khóa trong câu đó. Từ khóa có thể được chia thành hai dạng sau đây:

 • Từ khóa ưu tiên là những từ khó được paraphrase, thường là tên riêng (người, địa điểm, tổ chức, v.v) hay thuật ngữ khoa học. Những từ khóa này thường rất ít khi được paraphrase nên việc định vị thông tin trong đoạn văn sẽ nhanh hơn. Do vậy, đây là những từ khóa luôn được ưu tiên vì nó giúp thí sinh tìm thông tin nhanh và dễ dàng hơn.
 • Từ khóa có thể được paraphrase: thường là danh từ, động từ, tính từ hay cả một cụm từ. Để tăng độ khó cho câu hỏi cũng như kiểm tra vốn từ của thí sinh, giám khảo ra đề sẽ paraphase (tái diễn đạt) từ khóa A trong câu hỏi thành một từ khóa A’ đồng nghĩa với từ khóa A, ví dụ trong trong câu hỏi là từ shortsightedness (tật cận thị) thì trong đoạn văn từ khóa này sẽ được tái diễn đạt thành myopia. Vì vậy, loại từ khóa này sẽ không xuất hiện y chang trong đoạn văn nên thí sinh phải luôn để ý đến từ đồng nghĩa hoặc cách tái diễn đạt khác.

Kĩ năng xác định controlling words và cách tư duy như giám khảo ra đề

Controlling words là những từ chỉ cần thêm vào một câu, nó có thể làm thay đổi nghĩa cả câu. Hãy cùng so sánh những câu sau đây:

 • Dr Maria Richter believes that people become interested in collecting in early childhood.
 • Dr Maria Richter believes that all people become interested in collecting in early childhood.
 • Dr Maria Richter believes that the majority of people become interested in collecting in early childhood.
 • Dr Maria Richter believes that a few people become interested in collecting in early childhood.
 • Dr Maria Richter believes that people rarely become interested in collecting in early childhood.

Những từ được in đậm được gọi là controlling words, và cũng là phần mà thí sinh nên đặc biệt chú ý để tập trung kiểm chứng so với trong bài đọc, vì trong câu hỏi là all people nhưng trong bài đọc có thể lại là a few people.

Kĩ năng scanning và nhận dạng paraphrasing và cách tư duy như giám khảo ra đề

Sau khi xác định từ khóa, thí sính tiến hành scan những từ khóa đó thật nhanh trong bài đọc, tập trung vào các từ khóa ưu tiên như tên riêng.

Kĩ năng theo dõi và đọc hiểu một phần miêu tả/ tranh luận

Việc kiểm chứng tính đúng sai của một câu hỏi không chỉ dừng ở việc tìm từ khóa rồi chỉ đọc kĩ một câu chứa từ khóa đó. Thay vào đó, thí sinh phải đọc lướt trước cả đoạn để nắm ý chính rồi xác định đâu là phần nào cần đọc kĩ nhất có thể là một hay nhiều câu, thí sinh phải đọc hết các câu liên quan đến phần nội dung đang được miêu tả hay tranh luận. Bản chất của bài thi đọc là kiểm tra khả năng đọc hiểu của thí sinh, nếu thí sinh quá phù thuộc vào từ khóa và không hiểu đoạn văn đang nói về vấn đề gì thì xác xuất đưa ra câu trả lời đúng là khá thấp.

3. Cách làm dạng bài True/ False/ Not given

Bước 1: Đọc kĩ câu hỏi và hiểu ý chính của cả câu

Bước 2: Xác định từ khóa (ưu tiên tên riêng) và tìm controlling words nếu có, hoặc giả định cách ra đề của giám khảo ra đề để xác định trọng tâm cần kiểm chứng

Bước 3: Dự đoán xem các từ khóa có thể được paraphrase sẽ được paraphrase như thế nào

Bước 4: Scan bài đọc để định vị vị trí thông tin từ khóa trong đoạn văn

Bước 5: Đọc lại câu hỏi, sau đó đọc kĩ phần thông tin liên quan đến câu hỏi trong bài đọc và chọn True/ False/ Not given

4. Bài tập dạng True/ False/ Not given trong IELTS Reading

Why do people collect things?

People from almost every culture love collecting things. They might collect stamps, books, cards, priceless paintings or worthless ticket stubs to old sports games. Their collection might hang on the walls of a mansion or be stored in a box under the bed. So what is it that drives people to collect? Psychologist Dr Maria Richter argues that the urge to collect is a basic human characteristic. According to her, in the very first years of life we form emotional connections with lifeless objects such as soft toys. And these positive relationships are the starting point for our fascination with collecting objects. In fact, the desire to collect may go back further still. Scientists suggest that for some ancient humans living hundreds of thousands of years ago, collecting may have had a serious purpose. Only by collecting sufficient food supplies to last through freezing winters or dry summers could our ancestors stay alive until the weather improved.

It turns out that even collecting for pleasure has a very long history. In 1925, the archaeologist Leonard Woolley was working at a site in the historic Babylonian city of Ur. Woolley had travelled to the region intending only to excavate the site of a palace. Instead, to his astonishment, he dug up artefacts which appeared to belong to a 2,500-year-old museum. Among the objects was par of a statue and a piece of a local building. And accompanying some of the artefacts were descriptions like modern-day labels. These texts appeared in three languages and were carved into pieces of clay. It seems likely that this early private collection of objects was created by Princess Ennigaldi, the daughter of King Nabonidus. However, very little else is known about Princess Ennigaldi or what her motivations were for setting up her collection.

This may have been one of the first large private collections, but it was not the last. Indeed, the fashion for establishing collections really got started in Europe around 2,000 years later with the so-called ‘Cabinets of Curiosities’. These were collections, usually belonging to wealthy families, that were displayed Reading Passage 1 in cabinets or small rooms. Cabinets of Curiosities typically included fine paintings and drawings, but equal importance was given to exhibits from the natural world such as animal specimens, shells and plants.

Some significant private collections of this sort date from the fifteenth century. One of the first belonged to the Medici family. The Medicis became a powerful political family in Italy and later a royal house, but banking was originally the source of all their wealth. The family started by collecting coins and valuable gems, then artworks and antiques from around Europe. In 1570 a secret ‘studio’ was built inside the Palazzo Medici to house their growing collection. This exhibition room had solid walls without windows to keep the valuable collection safe.

In the seventeenth century, another fabulous collection was created by a Danish physician named Ole Worm. His collection room contained numerous skeletons and specimens, as well as ancient texts and a laboratory. One of Ole Worm’s motivations was to point out when other researchers had made mistakes, such as the false claim that birds of paradise had no feet. He also owned a great auk, a species of bird that has now become extinct, and the illustration he produced of it has been of value to later scientists.

The passion for collecting was just as strong in the nineteenth century. Lady Charlotte Guest spoke at least six languages and became well-known for translating English books into Welsh. She also travelled widely throughout Europe acquiring old and rare pottery, which she added to her collection at home in southern England. When Lady Charlotte died in 1895 this collection was given to the Victoria and Albert Museum in London. At around the same time in the north of England, a wealthy goldsmith named Joseph Mayer was building up an enormous collection of artefacts, particularly those dug up from sites in his local area. His legacy, the Mayer Trust, continues to fund public lectures in accordance with his wishes.

In the twentieth century, the writer Beatrix Potter had a magnificent collection of books, insects, plants and other botanical specimens. Most of these were donated to London’s Natural History Museum, but Beatrix held on to her cabinets of fossils, which she was particularly proud of. In the United States, President Franklin D. Roosevelt began his stamp collection as a child and continued to add to it all his life. The stress associated with being president was easier to cope with, Roosevelt said, by taking time out to focus on his collection. By the end of his life this had expanded to include model ships, coins and artworks.

Most of us will never own collections so large or valuable as these. However, the examples given here suggest that collecting is a passion that has been shared by countless people over many centuries.

Questions 1-6: Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-6 on your answer sheet, write

TRUE                                     if the statement agrees with the information

FALSE                                    if the statement contradicts the information

NOT GIVEN                         if there is no information on this

1. Dr Maria Richter believes that people become interested in collecting in early childhood.

2. A form of collecting may have helped some ancient humans to survive.

3. Leonard Woolley expected to find the remains of a private collection at Ur.

4. Woolley found writing that identified some of the objects he discovered.

5. Princess Ennigaldi established her collection to show off her wealth.

6. Displaying artworks was the main purpose of Cabinets of Curiosities.

Đáp án chi tiết

1. Dr Maria Richter believes that people become interested in collecting in early childhood. True

Ý chính của câu: Tiến sĩ Maria Richter tin rằng con người bắt đầu có hứng thú với việc sâu tầm khi họ còn nhỏ.

 • Từ khóa ưu tiên: Maria Richter
 • Từ khóa có thể được paraphrase: interested, collecting, early childhood.

2. A form of collecting may have helped some ancient humans to survive. True

Ý chính của câu: một loại sưu tầm có lẽ đã giúp người cổ đại sống sót.

 • Từ khóa ưu tiên: không có
 • Từ khóa có thể được paraphrase: ancient humans, survive

3. Leonard Woolley expected to find the remains of a private collection at Ur. False

Ý chính: một người nào đó mong muốn tìm được di tích của bộ sưu tầm cá nhân ở Ur.

 • Từ khóa ưu tiên: Leonard Woolley, at Ur
 • Từ khóa có thể được paraphrase: expected to find, remains of a private collection

4. Woolley found writing that identified some of the objects he discovered. True

Ý chính: Woodley tìm được văn bản viết giúp nhận dạng các vật thể mà ông ấy đã phát hiện ra.

 • Từ khóa ưu tiên: Woolley
 • Từ khóa có thể paraphrase: writing, identify, objects he discovered

5. Princess Ennigaldi established her collection to show off her wealth. Not Given

Ý chính: Công chúa xây dựng bộ sưu tầm để khoe sự giàu có.

 • Từ khóa ưu tiên: Princess Ennigaldi
 • Từ khóa có thể được paraphrase: establish her collection, show off her wealth

6. Displaying artworks was the main purpose of Cabinets of Curiosities. False

Ý chính: trưng bày tác phẩm nghệ thuật là mục đích chính của Cabinets of Curiosities

 • Từ khóa ưu tiên: Cabinets of Curiosities
 • Từ khóa có thể được paraphrase: display artworks, main purpose

Trên đây là tất cả những chia sẻ đến từ trung tâm anh ngữ IEC giúp bạn hoàn thiện kỹ năng làm bài True/ False/ Not Given trong phần thi IELTS Reading. Các bạn hãy tham khảo và áp dụng vào quá trình luyện thi Reading của mình để có thể nâng cao trình độ nhé. Chúc các bạn sẽ chinh phục được kỹ năng Reading trong bài thi IELTS nói riêng và đạt được band điểm thật cao trong bài thi IELTS nói chung.

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!