Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/03/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/03/2023

Đề bài: The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/03/2023

Dạng bài: Opinion essay

Từ khóa: advantages, spread of English, global language, outweigh its disadvantages

Phân tích yêu cầu: Chủ đề yêu cầu người viết so sánh hai mặt lợi và hại của việc tiếng Anh dần phổ biến trở thành một ngôn ngữ toàn cầu. Với loại chủ đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 3 hướng khác nhau:

 • Đồng ý: Lợi ích của việc tiếng Anh dần phổ biến trở thành một ngôn ngữ toàn cầu sẽ nhiều hơn tác hại
 • Không đồng ý: Tác hại của việc tiếng Anh dần phổ biến trở thành một ngôn ngữ toàn cầu sẽ nhiều hơn lợi ích
 • Không đồng ý: Lợi ích không nhiều hơn tác hại và cả hai khía cạnh đều có mức ảnh hưởng như nhau

Lưu ý: Nếu người viết chỉ phân tích một trong 2 khía cạnh trên một cách độc lập, bài viết sẽ không chặt chẽ về mặt logic và sẽ mất điểm ở tiêu chí Task Response. Với dạng đề so sánh lợi và hại, người viết luôn luôn phải so sánh tương quan các mặt lợi và/hoặc hại của chủ đề đưa ra trong bài.

giai-de-thi-ielts-writing-task-2-ngay-11032023

Bài mẫu

Đồng ý: Lợi ích của việc tiếng Anh dần phổ biến trở thành một ngôn ngữ toàn cầu sẽ nhiều hơn tác hại

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/03/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Lợi ích của việc tiếng Anh dần phổ biến trở thành một ngôn ngữ toàn cầu sẽ nhiều hơn tác hại

Thân bài Đoạn 1 – Tác hại của việc tiếng Anh dần phổ biến trở thành một ngôn ngữ toàn cầu

 • Sự biến mất của một số ngôn ngữ và hao mòn nhận diện bản sắc văn hóa, dẫn đến một nền văn hóa nhân loại kém đa dạng
 • Sự mất vị trí ngôn ngữ và nền văn hóa khi một số người buộc phải sử dụng tiếng Anh để cạnh tranh trong thị trường quốc tế
Đoạn 2 – Lợi ích của việc tiếng Anh dần phổ biến trở thành một ngôn ngữ toàn cầu

 • Phát triển giao tiếp trên toàn cầu, giúp mọi người từ nhiều quốc gia trao đổi và hợp tác cùng nhau
 • Gia tăng cơ hội học tập và việc làm vì tiếng Anh thường là yêu cầu bắt buộc cho việc du học và công tác nước ngoài
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/03/2023

The expansion of English as a worldwide language has been a controversial subject. Yet, I agree that the benefits of English’s continued expansion will continue to exceed its drawbacks.

The expansion of the English language has resulted in certain drawbacks. The probable extinction of indigenous languages and cultural identities is a major drawback of English’s globalization. The dominance of English can lead to the extinction of minority languages as they become less widely spoken and eventually vanish. This can be a significant loss to the richness of human culture and can also have practical repercussions, since the loss of a language may result in the loss of certain terms or concepts. In addition, this might result in a sense of linguistic and cultural displacement among non-native English speakers, who may feel forced to adopt English as their primary language in order to compete on the global market.

English as a worldwide language has resulted in a variety of positive outcomes, despite its potential drawbacks. First, English allows worldwide communication, allowing individuals from many nations, cultures, and backgrounds to converse and collaborate. This can enhance mutual understanding, the interchange of ideas, and worldwide cooperation. Second, English increases educational and employment chances because it is frequently required for foreign study and employment. English proficiency can lead to increased economic and social mobility by opening avenues to higher education and career progression.

In conclusion, despite the fact that there are undoubtedly some bad effects linked with the globalization of English, I believe that the advantages outweigh the disadvantages.

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • The expansion of english as a worldwide language: sự phát triển của tiếng anh như một ngôn ngữ toàn cầu
 • Probable extinction: sự tuyệt chủng có thể xảy ra
 • Indigenous languages and cultural identities: những ngôn ngữ bản địa và bản sắc văn hóa
  • Indigenous (adj): mang tính địa phương, bản địa
 • Globalization (n): toàn cầu hóa
 • Dominance of english: sự thống trị của tiếng anh
 • Minority languages: những ngôn ngữ ít được sử dụng
 • Vanish (v): biến mất
 • Richness of human culture: sự đa dạng của văn hóa nhân loại
 • Practical repercussions: những hậu quả về mặt thực tiễn
  • Repercussion ~ outcome ~ consequence ~ effect (n): hậu quả, kết quả
 • Linguistic and cultural displacement: sự mất vị trí văn hóa và ngôn ngữ
 • Primary language: ngôn ngữ chính
  • Primary language ~ mother tongue: ngôn ngữ mẹ đẻ
 • Compete on the global market: cạnh tranh trên thị trường toàn cầu
 • Worldwide communication: giao tiếp toàn cầu
 • Converse and collaborate: trao đổi và hợp tác
 • Enhance mutual understanding: nâng cao sự thấu hiểu lẫn nhau
  • Enhance ~ promote ~ develop ~ support (v): nâng cao, thúc đẩy
 • Interchange of ideas: trao đổi ý tưởng
  • Interchange (n): sự trao đổi thông tin giữa nhiều người hoặc nhóm người
 • Worldwide cooperation: hợp tác toàn cầu
 • Foreign study and employment: học tập và lao động ở nước ngoài
 • Economic and social mobility: sự biến chuyển trong kinh tế và xã hội
  • Mobility (n): sự thay đổi về hoàn cảnh, trình độ hay tầng lớp xã hội
 • Career progression: sự thăng tiến trong sự nghiệp

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/03/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!