Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/11/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/11/2023

IELTS Writing Task 2: 

Today, people are surrounded by advertising. This affects what people think is important and has a negative impact on people’s lives.

To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/11/2023

Dạng bài: Opinion

Từ khóa: surrounded by advertising, affects, people think is important, negative impact on people’s lives.

Phân tích yêu cầu: Đưa ra ý kiến bản thân về việc ngày nay mọi người bị bao quanh bởi quảng cáo có ảnh hưởng đến những gì họ cho là quan trọng và có tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ hay không. Với dạng đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 4 hướng khác nhau như sau:

 • Hoàn toàn đồng ý với việc mọi người bị bao quanh bởi quảng cáo có ảnh hưởng đến những gì họ cho là quan trọng và có tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ.
 • Hoàn toàn không đồng ý với việc mọi người bị bao quanh bởi quảng cáo có ảnh hưởng đến những gì họ cho là quan trọng và có tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ.
 • Đồng ý một phần và cho rằng tuy việc mọi người bị bao quanh bởi quảng cáo có ảnh hưởng đến những gì họ cho là quan trọng nhưng điều đó lại không có tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ.
 • Đồng ý một phần và cho rằng tuy việc mọi người bị bao quanh bởi quảng cáo không có ảnh hưởng đến những gì họ cho là quan trọng nhưng điều đó lại có tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/11/2023

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/11/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Hoàn toàn đồng ý với việc mọi người bị bao quanh bởi quảng cáo có ảnh hưởng đến những gì họ cho là quan trọng và có tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ.

Thân bài Đoạn 1 – Việc quảng cáo xuất hiện liên tục đã làm sai lệch nhận thức của chúng ta về tầm quan trọng.

 • Quảng cáo thiên về ưu tiên vật chất, ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và các mối quan hệ.
 • Quảng cáo kỹ thuật số liên tục củng cố các giá trị vật chất, làm lu mờ các khía cạnh khác của cuộc sống vốn có ý nghĩa truyền thống.
Đoạn 2 -.Sự hiện diện khắp nơi của quảng cáo tác động tiêu cực đến cuộc sống của mọi người theo nhiều cách.

 • Thúc đẩy chủ nghĩa tiêu dùng, gây ra các vấn đề tài chính và tác hại đến môi trường do sản xuất quá mức.
 • Đặt ra những tiêu chuẩn phi thực tế về cái đẹp và thành công, dẫn đến sự bất mãn trong cuộc sôngs.
 • Quảng cáo kỹ thuật số xâm lấn làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày và xâm phạm quyền riêng tư trực tuyến.
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài và tóm tắt ý chính ở thân bài.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/11/2023

In an era where advertising permeates every aspect of our lives, our perception of what is deemed essential can be significantly altered. I firmly believe that this constant barrage of marketing not only influences our priorities but also adversely affects our quality of life.

The first reason behind this stance is that relentless advertising skews our understanding of importance. Advertisements, often portraying a life of luxury and ease, create a compelling illusion that material possessions are the key to happiness. This leads to an increased emphasis on acquiring goods, often at the expense of more meaningful pursuits such as personal development, relationships, and community involvement. Furthermore, the ubiquitous nature of advertising, especially through digital channels, ensures that these messages reach us incessantly, reinforcing materialistic values and overshadowing other aspects of life that traditionally held significance, such as simplicity, contentment, and the joy of experiences over possessions.

Furthermore, the ever-present nature of advertising affects our lives negatively in various ways. It fuels a cycle of consumerism, pushing people to endlessly buy the newest items, which can lead to financial difficulties and a perpetual chase of recent trends. This consumer culture also contributes to environmental harm due to the overproduction and wastage of goods. Additionally, advertising sets unattainable standards of beauty, success, and happiness, causing low self-esteem and discontent among people who measure their lives against these unrealistic ideals. Finally, the invasive quality of digital advertising interferes with our daily routine, infringing upon our privacy and lessening our online experience quality.

In conclusion, I believe that the pervasive influence of advertising undeniably distorts our perception of what is important and has a detrimental impact on the quality of our lives. It not only shifts our focus towards materialism but also brings about negative consequences, ranging from financial pressures to environmental issues and personal dissatisfaction.

Word count: 302

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • Constant (adj) barrage (n) of (prep) marketing (n)

Dịch nghĩa: sự tấn công liên tục từ các hoạt động tiếp thị hoặc quảng cáo

 • Skews (v) our (pronoun) understanding (n) of (prep) importance (n)

Dịch nghĩa: làm méo mó hoặc sai lệch sự hiểu biết của chúng ta về sự quan trọng

 • Meaningful (adj) pursuits (n)

Dịch nghĩa: những hoạt động có ý nghĩa và quan trọng

 • The (definite article) ubiquitous (adj) nature (n)

Dịch nghĩa: tính phổ biến và tồn tại ở khắp mọi nơi

 • A (indefinite article) cycle (n) of (prep) consumerism (n)

Dịch nghĩa: một chu kỳ của chủ nghĩa tiêu dùng

 • Financial (adj) difficulties (n)

Dịch nghĩa: vấn đề hoặc khó khăn liên quan đến tài chính

 • Low (adj) self-esteem (n) and (conj) discontent (n)

Dịch nghĩa: lòng tự trọng thấp và sự không hài lòng

 • Detrimental (adj) impact (n)

Cách sử dụng: “Detrimental impact” nghĩa là tác động hoặc ảnh hưởng có hại đến cái gì đó, có thể gây ra sự tổn hại hoặc khó khăn.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/11/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!