Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/04/2024

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/04/2024

IELTS WRITING TASK 2:

Many people believe that watching a live performance is more enjoyable than watching the same event on television.

To what extent do you agree or disagree?

1. Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/04/2024

Dạng đề: Opinion

Từ khóa: watching a live performance, more enjoyable, the same event on television.

Phân tích yêu cầu: Người viết cần phải đưa ra quan điểm của bản thân về việc có đồng ý hay không với ý kiến: “Xem một buổi biểu diễn trực tiếp, chẳng hạn như một vở kịch, buổi hòa nhạc hoặc sự kiện thể thao, sẽ thú vị hơn việc xem cùng một sự kiện như vậy trên truyền hình.”. Người viết cũng cần phải đưa ra lý do cho câu trả lời của mình và kèm theo các ví dụ có liên quan đến từ kiến thức và trải nghiệm của bản thân. Đối với đề bài này, chúng ta có các cách tiếp cận như sau:

 • Đồng ý hoàn toàn với ý kiến cho rằng xem một buổi biểu diễn trực tiếp sẽ thú vị hơn việc xem trên truyền hình.
 • Hoàn toàn không đồng ý và cho rằng xem một buổi biểu diễn trên truyền hình sẽ thú vị hơn việc xem trực tiếp.
 • Đồng ý một phần và cho rằng việc xem trực tiếp và qua truyền hình đều có những ưu điểm và sự thú vị riêng biệt.
 • Đồng ý một phần và cho rằng đối với một số sự kiện nhất định thì việc xem trực tiếp sẽ hay hơn, còn đối với một số sự kiện khác thì việc xem qua truyền hình sẽ thú vị hơn. 

2. Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/04/2024

It is believed by some that attending a live performance, whether it be a theatrical play, a musical concert, or a sports match, surpasses the experience of watching it on television. I wholeheartedly agree with this viewpoint and will explain my reasons in the following essay.

The first aspect to consider is the unparalleled atmosphere of live performances. The collective energy of the audience, the spontaneous reactions to what is happening on stage or in the arena, and the overall vibrancy of being part of an event as it unfolds cannot be replicated by television. This live ambiance fosters a deeper emotional connection to the performance, making it more memorable and impactful. For example, the roar of the crowd during a crucial play in a sports game or the immediate standing ovation at the end of a stunning theater performance adds a layer of excitement and community that watching from a couch simply cannot provide.

Furthermore, the visual and auditory experience of live events far exceeds that of the televised event. The nuances of live sound, the detail and depth of the stage or field of view, and the energy and presence of the performers or athletes are all elements that lose their luster when mediated through a screen. Television may offer various angles and close-ups, but it confines the viewer to the perspectives chosen by the director, whereas attending live allows for a personal, unfiltered experience. For instance, feeling the reverberation of live music through your body at a concert or seeing the expressiveness of actors’ faces from the front row offers a level of engagement and authenticity that television simply cannot match.

In conclusion, I completely agree that live performances provide a superior experience to that of their televised counterparts. The unique atmosphere and the immersive sensory experiences of live events create a compelling and unforgettable enjoyment that television viewing cannot replicate.

3. Phân tích từ vựng

 1. A Theatrical Play: Một vở kịch sân khấu.
 2. Surpasses:Vượt qua.
 3. The Unparalleled Atmosphere: Không gì sánh được.
 4. Collective Energy:Năng lượng tập thể.
 5. Live Ambiance:Không khí trực tiếp.
 6. A Deeper Emotional Connection: Kết nối tình cảm sâu sắc
 7. Visual and Auditory Experience:Trải nghiệm thị giác và thính giác.
 8. Lose Their Luster: Mất đi sự hấp dẫn.
 9. Reverberation:Âm vang.
 10. Superior: Cao cấp hơn, xuất sắc hơn.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/4/2024

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!