kết quả thi thử ielts THÁNG 05/2024

Trung tâm Ngoại ngữ IEC trân trọng thông báo kết quả thi thử IELTS và chúc mừng sự tiến bộ của bạn! Vui lòng kiểm tra theo số báo danh của bạn:

KHÓA HỌCTUẦN HỌC THỬ MIỄN PHÍĐẦU VÀOCAM KẾT ĐẦU RAHÌNH THỨCLỊCH HỌC
IELTS 1:1, 1:2Thường xuyênLinh hoạtRiêng từng học viênLớp nhóm 1-2 học viênLinh hoạt
IELTS Cấp tốcThường xuyênLinh hoạtRiêng từng học viênLớp nhóm 1-3 học viênLinh hoạt
IELTS SpeakingLinh hoạtLinh hoạtTăng 0.5 - 1 band điểmLớp nhóm 6-8 học viên Linh hoạt
IELTS WritingLinh hoạtLinh hoạtTăng 0.5 - 1 band điểmLớp nhóm 6-8 học viên Linh hoạt
IELTS OnlineLinh hoạtLinh hoạtHiệu quả như học trực tiếpLớp nhóm 6-8 học viên Linh hoạt
Pre-IELTS A103.0Lớp nhóm 6-8 học viên2-3 buổi/tuần
Pre-IELTS A23.04.0Lớp nhóm 6-8 học viên2-3 buổi/tuần
IELTS B14.04.5+Lớp nhóm 6-8 học viên2-3 buổi/tuần
IELTS B24.55.0Lớp nhóm 6-8 học viên2-3 buổi/tuần
IELTS B35.05.5+Lớp nhóm 6-8 học viên2-3 buổi/tuần
IELTS C15.56.5+Lớp nhóm 6-8 học viên2-3 buổi/tuần
IELTS C26.57.0Lớp nhóm 6-8 học viên2-3 buổi/tuần
IELTS C37.07.5+Lớp nhóm 6-8 học viên2-3 buổi/tuần
Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

Kiểm tra đầu vào MIỄN PHÍ và cùng IEC hoàn thành mục tiêu nhé!