Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/04/2024

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/04/2024

IELTS WRITING TASK 2

Some people say that to prevent illness and disease, governments should focus more on reducing environmental pollution and housing problems. 

To what extent do you agree or disagree?

1. Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/04/2024

Dạng đề: Opinion

Từ khóa: prevent illness and disease, governments, focus more on reducing environmental pollution and housing problems.

Phân tích yêu cầu: Người viết cần phải đưa ra quan điểm của bản thân về việc có đồng ý hay không với ý kiến: “Để ngăn ngừa bệnh tật, chính phủ nên tập trung hơn vào việc giảm ô nhiễm môi trường và các vấn đề về nhà ở.”. Người viết cũng cần phải đưa ra lý do cho câu trả lời của mình và kèm theo các ví dụ có liên quan đến từ kiến thức và trải nghiệm của bản thân. Đối với đề bài này, chúng ta có các cách tiếp cận như sau:

 • Đồng ý hoàn toàn với việc chính phủ nên tập trung hơn vào việc giảm ô nhiễm môi trường và các vấn đề về nhà ở để ngăn ngừa bệnh tật.
 • Hoàn toàn không đồng ý với việc chính phủ nên tập trung hơn vào việc giảm ô nhiễm môi trường và các vấn đề về nhà ở để ngăn ngừa bệnh tật.
 • Đồng ý một phần: công nhận việc trung hơn vào việc giảm ô nhiễm môi trường và các vấn đề về nhà ở là một cách tốt để ngăn ngừa bệnh tật, nhưng khẳng định rằng những nỗ lực này phải là một phần của chiến lược y tế rộng lớn hơn, bao gồm khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục và thực phẩm dinh dưỡng.
 • Đồng ý một phần: Nên phân bổ nguồn lực một cách cân bằng. Ví dụ, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cấp bách và các dịch vụ khẩn cấp cũng cần có kinh phí và hỗ trợ. Việc ưu tiên quá mức các dự án cơ sở hạ tầng dài hạn có thể dẫn đến sự thiếu hụt trong các lĩnh vực quan trọng khác của y tế công cộng.

2. Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/04/2024

It is often suggested that governments can substantially mitigate illness and disease by focusing on environmental pollution and housing improvements. I fully support this perspective, as addressing these issues not only promotes health but also reinforces sustainable living conditions.

To begin with, tackling environmental pollution plays a pivotal role in reducing the prevalence of various chronic and acute health conditions. This is because pollutants like fine particulate matter and toxic chemicals in the air and water can lead to severe health consequences, including respiratory problems, cardiovascular diseases, and even cancer. For example, studies have shown a strong correlation between reduced pollution levels and lower rates of these diseases in urban areas after the implementation of stringent environmental regulations. This connection underscores the necessity of governmental intervention in managing environmental hazards to enhance public health.

Furthermore, the evolving nature of the global job market and individual growth trajectories suggest that frequent career changes can also lead to, inadequate ventilation, and overcrowding, can significantly contribute to health issues such as respiratory infections, allergies, and the rapid spread of communicable diseases. A notable initiative in this area is the Healthy Homes Program, which has led to a measurable decline in hospital visits for asthma and other respiratory conditions by improving home environments. Clearly, improving housing conditions is an essential strategy that directly benefits public health.

In conclusion, I firmly believe that government focus on reducing environmental pollution and improving housing conditions is crucial for disease prevention. This approach not only addresses immediate health risks but also contributes to the long-term wellbeing of the population.

Word count: 258

3. Phân tích từ vựng

Introduction:

 1. Mitigate: Giảm nhẹ.
 1. Sustainable Living Conditions: Điều kiện sống bền vững.

Body Paragraph 1:

 1. Chronic and Acute Health Conditions: Các tình trạng sức khỏe mãn tính và cấp tính.
 1. Severe Health Consequences: Hậu quả sức khỏe nghiêm trọng.
 1. A Strong Correlation: Mối tương quan chặt chẽ.
 1. Stringent Environmental Regulations: Quy định môi trường nghiêm ngặt.
 1. Environmental Hazards: Mối nguy môi trường.

Body Paragraph 2:

 1. Enhancing Housing Quality: Nâng cao chất lượng nhà ở.
 1. Inadequate Ventilation: Thông gió không đủ.
 1. Communicable Diseases: Bệnh truyền nhiễm.
 1. An Essential Strategy: Một chiến lược thiết yếu.

Conclusion:

 1. Disease Prevention: Phòng ngừa bệnh tật.
 1. Immediate Health Risks: Rủi ro sức khỏe tức thì.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/4/2024

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!