Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/01/2024

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/01/2024

Ielts writing task 2: You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic:

Some people want governments to spend money looking for life on other planets. Others, however, think this is a waste of public money when there are so many problems on earth. Discuss both these views and give your own opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words

1. Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/01/2024

Dạng đề: Discussion

Từ khóa: governments, spend money looking for life, other planets, a waste of public money, problems on earth.

Phân tích yêu cầu: Người viết cần phải đưa ra lý do tại sao một số người đề xuất rằng chính phủ nên chi tiền để tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác, và lý do tại sao một số người khác lại nghĩ rằng đây là sự lãng phí tiền công khi có quá nhiều vấn đề cần giải quyết trên trái đất. Sau đó, người viết cũng cần phải đưa ra quan điểm cá nhân về chủ đề mà hai nhóm người này đang bàn luận. Trong bài luận của mình, người viết cũng cần phải đưa ra lý do cho câu trả lời của mình và kèm theo các ví dụ có liên quan đến từ kiến tức và trải nghiệm của bản thân. Đối với đề bài này chúng ta có các cách tiếp cận như sau:

 • Đồng tình với quan điểm đầu tiên: đưa ra lý do tại sao một số người lại nghĩ rằng đầu tư tiền công để tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác khi có quá nhiều vấn đề cần giải quyết trên trái đất là một sự lãng phí. Tuy nhiên, sau đó đưa ra ý kiến đồng tình với những người khác cho rằng sự đầu tư này là hoàn toàn cần thiết và không hề gây ra sự lãng phí cho ngân sách nhà nước.
 • Đồng tình với quan điểm thứ hai: đưa ra lý do tại sao một số người đề xuất rằng chính phủ nên chi tiền để tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác. Tuy nhiên, sau đó đưa ra ý kiến  đồng tình với những người khác cho rằng sự đầu tư này là sự lãng phí tiền công khi có quá nhiều vấn đề cần giải quyết trên trái đất.
 • Quan điểm trung lập: đưa ra lý do tại sao một số người đề xuất rằng chính phủ nên chi tiền để tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác, và lý do tại sao một số người khác lại nghĩ rằng đây là sự lãng phí tiền công khi có quá nhiều vấn đề cần giải quyết trên trái đất. Sau đó, đưa ra ý kiến cá nhân cho rằng một phần nguồn lực nên được phân bổ cho việc nghiên cứu không gian, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo rằng các vấn đề trước mắt của trái đất không bị ngó lơ.

2. Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/01/2024

Mở bài Paraphrased Topic (Giới thiệu chủ đề bài viết)

Thesis statement (Nêu lên quan điểm chính của người viết)

Thân bài 1 Topic Sentence (Câu chủ đề)
      Explanation (Giải thích)
            Evidence / Example (Bằng chứng / Ví dụ)
                    Link (Kết nối lại với câu chủ đề)
Thân bài 2 Topic Sentence (Câu chủ đề)
        Explanation (Giải thích)
              Evidence/Example (Bằng chứng / Ví dụ)
                    Link (Kết nối lại với câu chủ đề)
Kết bài Restated thesis (Nhắc lại quan điểm chính của người viết)

Summarized main points in body paragraphs (Tóm tắt lại các ý chính ở trong 2 phần thân bài)

3. Bài mẫu

While there are those who advocate for government investment in the quest to discover extraterrestrial life, others argue that such expenditure is imprudent, considering the multitude of issues plaguing our own planet. Despite recognizing the potential benefits of space exploration, my stance leans more towards prioritizing our planet’s immediate challenges.

Those advocating for space exploration argue that it offers unparalleled opportunities for scientific advancement and potential long-term benefits for humanity. This perspective emphasizes the importance of investing in the unknown for the sake of discovery and progress. For instance, space research has historically led to significant technological advancements, such as satellite communications and GPS technology, which have had profound impacts on our daily lives. Additionally, the potential discovery of life on other planets could provide invaluable insight into our own existence and the universe at large. This view posits that the quest for knowledge and the long-term survival of humanity justify the considerable investment in space exploration.

However, others argue that with so many unresolved problems on Earth, allocating funds to space exploration is not justifiable. This perspective highlights the urgent issues like climate change, poverty, and global health crises that require immediate attention and substantial investment. Thus, the vast sums of money spent on the search for extraterrestrial life could instead bring about substantial improvements in these critical areas. This stance emphasizes the ethical and practical implications of spending on space research in the face of earthly challenges, advocating for a more grounded approach where the welfare of our current habitat and its inhabitants is prioritized.

In conclusion, while the search for life on other planets is a fascinating endeavor, I maintain that addressing the critical issues on Earth should be our primary focus. The balance of resource allocation must favor the urgent and tangible needs of our planet, ensuring that the wellbeing of its inhabitants takes precedence over the ambitious pursuit of knowledge beyond our world.

Word count: 318

Phân tích từ vựng

 1. Extraterrestrial Life: Sự sống ngoài Trái Đất.
 1. Imprudent : Không thận trọng, hấp tấp.
 1. Scientific Advancement: Tiến bộ trong lĩnh vực khoa học.
 1. Invaluable Insight Into : Hiểu biết cực kỳ hữu ích và sâu sắc về một chủ đề hoặc vấn đề cụ thể.
 1. The Long-term Survival of Humanity : Sự tồn tại lâu dài của loài người.
 1. Justifiable : Có thể biện hộ hoặc chứng minh là đúng hoặc hợp lý
 1. Substantial Investment : Khoản đầu tư lớn về tiền bạc hoặc nguồn lực vào một dự án hoặc doanh nghiệp.
 1. Ethical and Practical Implications: Hậu quả hoặc xem xét về mặt đạo đức và thực tiễn của một hành động hoặc chính sách cụ thể.
 1. Earthly Challenges: Những khó khăn hoặc vấn đề hiện hữu hoặc gặp phải trên Trái Đất.
 1. Fascinating Endeavor: Một nỗ lực hoặc công việc cực kỳ thú vị và cuốn hút.
 1. Resource Allocation: Việc phân bổ nguồn lực, thường là tài chính, giữa các dự án hoặc lĩnh vực của một doanh nghiệp hoặc chính sách chính phủ.

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/01/2024

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!