Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/12/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/12/2023

IELTS Writing TASK 2: Quality of life in the 21st century

People living in the 21st century have a better quality of life than the previous centuries.

To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words

Phân tích đề bài

Dạng bài: Opinion

Từ khóa: People, the 21st century, better quality of life, previous centuries.

Phân tích yêu cầu: người viết cần phải đưa ra ý kiến có đồng ý hay không với quan điểm của một số người cho rằng những người sống ở thế kỷ 21 có chất lượng cuộc sống tốt hơn so với các thế kỷ trước. Với dạng đề này, người viết có thể có 3 cách đi bài như sau:

 • Đồng ý hoàn toàn với quan điểm cho rằng những người sống ở thế kỷ 21 có chất lượng cuộc sống tốt hơn so với các thế kỷ trước.
 • Hoàn toàn không đồng ý và cho rằng những người sống ở các thế kỷ trước có chất lượng cuộc sống tốt hơn so với thế kỷ 21.
 • Đồng ý một phần và cho rằng đúng là ở một số khía cạnh nhất định thì cuộc sống ở thế kỷ 21 đã tốt hơn so với trước kia, tuy nhiên vẫn còn đó nhiều khía cạnh khác của cuộc sống đã trở nên tồi tệ hơn

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/12/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Đồng ý hoàn toàn với quan điểm cho rằng những người sống ở thế kỷ 21 có chất lượng cuộc sống tốt hơn so với các thế kỷ trước.

Thân bài Đoạn 1 – Lý do đầu tiên: những sự tiến bộ chưa từng có trong lĩnh vực y tế.

 • Những đổi mới y học hiện đại không chỉ giúp tăng tuổi thọ mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua các phương pháp điều trị và chăm sóc phòng ngừa hiệu quả. 
 • Ví dụ, những tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh y tế và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu đã làm cho các thủ thuật phức tạp trở nên an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn, giảm đáng kể thời gian hồi phục và cải thiện kết quả. 
Đoạn 2 – Lý do thứ 2: cuộc cách mạng về công nghệ đã giúp cuộc sống trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

 • Internet và điện thoại thông minh đã dân chủ hóa việc tiếp cận thông tin, kết nối mọi người trên toàn cầu và cho phép họ dễ dàng đạt được kiến thức mới. 
 • Sự tiện lợi và hiệu quả do các công cụ công nghệ này mang lại, chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến, thương mại điện tử và làm việc từ xa, đã cải thiện đáng kể mức sống của chúng ta.
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài và tóm tắt ý chính ở thân bài.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/12/2023

There are those who hold the opinion that individuals in the 21st century enjoy a superior quality of life compared to those living in earlier centuries. I am in complete agreement with this view, as I believe the unparalleled advancements in technology and social welfare have significantly elevated our way of living.

The first reason for this enhanced quality of life is the unprecedented progress in healthcare. Modern medical innovations have not only increased life expectancy but also improved the quality of life through effective treatments and preventive care. For example, advancements in medical imaging and minimally invasive surgery have made complex procedures safer and more accessible, drastically reducing recovery times and improving outcomes. These medical breakthroughs, unavailable in previous centuries, have provided us with a level of health and well-being that was previously unimaginable.

Moreover, the digital revolution has fundamentally transformed our daily lives, marking a significant improvement over past centuries. The internet and smartphones have democratized access to information, connecting people across the globe and empowering them with knowledge and resources. This has led to an informed and engaged society of people, capable of making better decisions for their personal and professional lives. The convenience and efficiency brought about by these technological tools, such as online banking, e-commerce, and telecommuting, have significantly improved our standard of living, making everyday tasks more manageable and less time-consuming.

To conclude, the 21st century offers a superior quality of life, primarily thanks to groundbreaking advancements in healthcare and the transformative impact of digital technology. These developments have not only prolonged our life spans but have also enriched our daily experiences, making modern life more convenient, connected, and comfortable than ever before.

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 1. Unparalleled (adj) advancements (n): Những tiến bộ không giới hạn
 1. Unprecedented (adj) progress (n) in healthcare: Tiến triển chưa từng có trong lĩnh vực y tế
 1. Life expectancy (n): Tuổi thọ
 1. Medical (adj) breakthroughs (n): Những đột phá y học
 2. Previously (adv) unimaginable (adj): Trước đây không thể tưởng tượng được
 3. The (definite article) digital (adj) revolution (n): Cách mạng số
 4. Technological (adj) tools (n): Công cụ công nghệ
 5. Transformative (adj) impact (n): Tác động biến đổi

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/12/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!