Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/12/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/12/2023

You should spend about 40 minutes on this task. 

Write about the following topic:

Some people suggest that the government should spend money putting more works of art like paintings and statues into towns and cities to make them attractive places.

To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. 

Write at least 250 words

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/12/2023

Dạng bài: Opinion

Từ khóa: government, spend money, more works of art, towns and cities, attractive places.

Phân tích yêu cầu: người viết cần phải đưa ra ý kiến có đồng ý hay không với quan điểm của một số người cho rằng chính phủ nên chi tiền để đưa thêm các tác phẩm nghệ thuật như tranh và tượng vào các thị trấn và thành phố để biến chúng thành những địa điểm hấp dẫn. Với dạng đề này, người viết có thể có 3 cách đi bài như sau:

 • Đồng ý hoàn toàn với quan điểm của một số người cho rằng chính phủ nên chi tiền để đưa thêm các tác phẩm nghệ thuật như tranh và tượng vào các thị trấn và thành phố để biến chúng thành những địa điểm hấp dẫn.
 • Hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của một số người cho rằng chính phủ nên chi tiền để đưa thêm các tác phẩm nghệ thuật như tranh và tượng vào các thị trấn và thành phố để biến chúng thành những địa điểm hấp dẫn.
 • Đồng ý một phần và cho rằng đúng là chính phủ nên chi tiền để đưa thêm các tác phẩm nghệ thuật như tranh và tượng vào các thị trấn và thành phố; tuy nhiên, vẫn còn những khía cạnh khác cần nhận được sự đầu tư của chính phủ để giúp các nơi này trở nên hấp dẫn hơn. 

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/12/2023

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/12/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Đưa ra lý do tại sao hiện nay ngày càng nhiều người dành rất nhiều tiền chăm sóc da để có thể trông trẻ trung hơn. Sau đó cho rằng đây là một sự phát triển hoàn toàn tiêu cực.

Thân bài Đoạn 1 – Quả thực, có những lý do chính đáng để ủng hộ nghệ thuật do chính phủ tài trợ ở các thành phố.

 • Các tác phẩm nghệ thuật được đưa vào trong không gian công cộng có thể biến đổi đáng kể tính thẩm mỹ và văn hóa của một khu đô thị. 
 • Các thành phố như Barcelona, ​​được trang trí bằng những kiệt tác kiến trúc của Gaudí, là minh chứng cho việc nghệ thuật có thể trở thành nền tảng của bản sắc văn hóa và sự hấp dẫn của chốn đô thị.
Đoạn 2 – Tuy nhiên, sự hấp dẫn của các khu đô thị không chỉ dựa vào những cải tiến về mặt thẩm mỹ.

 • Các khía cạnh quan trọng khác như cơ sở hạ tầng, không gian xanh và dịch vụ công cộng cũng đóng vai trò then chốt trong việc làm cho các thành phố trở nên đáng sống và hấp dẫn hơn. 
 • Ví dụ, sức hấp dẫn của các thành phố như Vienna và Copenhagen không chỉ nhờ di sản nghệ thuật mà còn nhờ sự nhấn mạnh vào dịch vụ công cộng chất lượng cao và quy hoạch đô thị bền vững.
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài và tóm tắt ý chính ở thân bài.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/12/2023

The proposal to utilize government funds for the incorporation of artworks such as paintings and statues in urban areas, with the aim of augmenting their allure, has gained support in recent years. While I recognize the underlying rationale of this perspective, I argue that other facets of urban development should take precedence over enhancing the attractiveness of these areas.

Indeed, there are valid reasons to advocate for government-sponsored art in cities. Artistic installations in public spaces can dramatically transform the aesthetic and cultural landscape of an area. They serve as symbols of cultural identity, reflecting the history and values of the community. Art in public spaces also provides accessibility to cultural experiences for a broader demographic, breaking down the barriers of traditional art galleries and museums. Cities like Barcelona, adorned with Gaudí’s architectural masterpieces, exemplify how art can become a cornerstone of urban identity and appeal, drawing tourists and locals alike.

However, the appeal of urban areas relies on more than just aesthetic enhancements. Crucial aspects like infrastructure, green spaces, and public services play a pivotal role in making cities livable and attractive. Efficient public transportation systems, well-maintained parks, and quality public services are fundamental to the daily lives of residents and can significantly impact a city’s appeal. For instance, the attractiveness of cities like Vienna and Copenhagen is not just thanks to their artistic heritage but also their emphasis on high-quality public services and sustainable urban planning. Therefore, while art can enrich urban spaces, the allocation of government funds should prioritize these essential elements that directly impact the quality of life and functionality of a city.

To conclude, although the integration of art in urban spaces has its merits, I maintain that government funding should be more strategically directed towards improving fundamental urban infrastructure and services. These elements are crucial in enhancing the overall attractiveness and livability of towns and cities, far beyond the aesthetic contributions of art alone.

Word count: 320

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 1. government-sponsored (adj) art (n) Dịch nghĩa: nghệ thuật do chính phủ tài trợ
 2. aesthetic (adj) and (conj) cultural (adj) landscape (n)Dịch nghĩa: cảnh quan văn hóa và thẩm mỹ
 3. symbols (n) of (prep) cultural (adj) identity (n)Dịch nghĩa: biểu tượng của bản sắc văn hóa
 4. a (indefinite article) cornerstone (n) of (prep) urban (adj) identity (n) and (conj) appeal (n)Dịch nghĩa: một trụ cột của bản sắc và sức hấp dẫn đô thị
 5. aesthetic (adj) enhancements (n)Dịch nghĩa: những cải tiến về mặt thẩm mỹ
 6. artistic (adj) heritage (n)Dịch nghĩa: di sản nghệ thuật
 7. high-quality (adj) public (adj) services (n)Dịch nghĩa: các dịch vụ công cộng chất lượng cao
 1. sustainable (adj) urban (adj) planning (n)Dịch nghĩa: quy hoạch đô thị bền vững

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/12/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!