Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/05/2023

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/05/2023

Đề bài: Directors of large organizations earn much higher salaries than ordinary employees do. Some people believe it is necessary, but others think that it is unfair. Discuss both these views and give your own opinions.

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/05/2023

Dạng bài: Discussion essay

Từ khóa: directors, large organizations, earn much higher salaries, ordinary employees, necessary, unfair.

Phân tích yêu cầu: Đây là loại chủ đề thảo luận và đưa ra quan điểm: việc giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên bình thường là một điều cần thiết hay không công bằng. Với loại chủ đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 2 hướng khác nhau:

 • Thảo luận về cả hai luồng ý kiến và đồng tình với bên cho rằng việc giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên bình thường là một điều cần thiết.
 • Thảo luận về cả hai luồng ý kiến và đồng tình với bên cho rằng việc giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên bình thường là một điều không công bằng.

image-alt

Dàn ý đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/05/2023

Mở bài Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: việc giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên bình thường là một điều cần thiết .

Thân bài Đoạn 1 – Giải thích tại sao một số người cho rằng việc giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên bình thường là một điều không công bằng.

 • Cơ cấu trả lương này không phản ánh được giá trị mà mỗi nhân viên mang lại cho tổ chức, do đó tạo ra cảm giác không công bằng giữa các nhân viên cấp dưới.
 • Đưa ra ví dụ về sự khác biệt về lương của CEO và nhân viên của Amazon để chứng mình luận điểm trên.
Đoạn 2 – Đồng ý với những người cho rằng việc giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên bình thường là một điều cần thiết.

 • Những cá nhân này chịu các trách nhiệm quan trọng và có quyền ra quyết định sự thành bại của một tổ chức, và khoản tiền lương của họ phải tương xứng với điều này.
 • Đưa ra ví dụ về CEO của Apple để chứng minh luận điểm trên.
Kết bài Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài và tóm tắt ý chính ở thân bài.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/05/2023

There are widely differing views on whether directors of big corporations should receive significantly more remuneration compared to regular workers, with some individuals arguing that it is a necessity while others deem it inequitable. This essay will thoroughly discuss both viewpoints before concluding that I am in favour of the former.

On the one hand, it is understandable why some claim that it is not fair for large companies to pay their managers considerably more than ordinary staff members. The key rationale here is that this pay structure fails to reflect the value each employee brings to the organisation, hence a sense of unfairness among lower-level employees. For instance, at Amazon, warehouse workers who handle and process orders for the company are vital to the company’s operations, yet they are paid significantly less than the company’s CEO, Jeff Bezos, one of the richest entrepreneurs in the world. This, as a result, has caused a feeling of inequity among these workers.

On the other hand, I side with those who believe that it is necessary for those in charge of sizable organisations to earn larger incomes than their subordinates. They argue that these individuals bear significant responsibilities and decision-making power that can make or break an organization’s ability to achieve its business objectives, and therefore their compensation should reflect this. For example, the CEO of Apple, Tim Cook, earns a high salary, a bonus, and stock options. Still, his leadership has overseen significant growth and innovation in the company, making it one of the most valuable in the world. Thus, the argument is that handsome salaries for top-level executives of large organisations are necessary to attract and retain top talent and incentivize them to work towards the company’s success.

In conclusion, although there are those who think that it is unjust when the management board of major corporations is paid substantially more money than their normal employees, I am convinced that this pay disparity is justifiable and essential for the development of these businesses. 

Số từ: 333

Band điểm ước lượng: 7.5

Phân tích từ vựng

 • big corporations ~ large companies ~ sizable organisations ~ large organisations ~ major corporations: các công ty / tổ chức / doanh nghiệp lớn
 • unfair ~ not fair ~ inequitable ~ unjust ~ unfairness(n) ~ inequity(n): (sự) không công bằng
 • directors ~ managers ~ CEO ~ top-level executives ~ the management board ~ those in charge of an orgnization: những người đứng đầu của một tổ chức / công ty / doanh nghiệp 
 • pay structure: cơ cấu lương thưởng

E.g: Google has a unique pay structure that includes bonuses and stock options as part of their compensation package.

 • pay disparity: sự chênh lệch về lương

E.g: The gender pay disparity at many companies remains a major issue in achieving workplace equity.

 • compensation: lương thưởng mà một nhân viên nhận được 
 • entrepreneurs: các doanh nhân

E.g: Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, and Elon Musk are all successful entrepreneurs who have founded and led major companies.

 • decision-making power: quyền quyết định
 • make or break: làm cho một thứ gì đó thành công hay thất bại = quyết định sự thành hoặc bại của một thứ gì đó

E.g: The success or failure of a company’s product launch can often make or break its position in the market.

 • oversee – oversaw – overseen: giám sát hoặc tổ chức một công việc hoặc một hoạt động để đảm bảo rằng nó đang được thực hiện một cách chính xác.

E.g: The manager oversees the production process to ensure that it is running smoothly and efficiently.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/05/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!