Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/01/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/01/2024

 IELTS Writing Task1: You should spend about 20 minutes on this task.

The diagram below shows how recycled paper is made .

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/01/2024

Dạng biểu đồ: Quy trình (Process)

Đặc điểm tổng quan: 

 • Đây là một quy trình hoàn toàn cơ khí bao gồm bốn giai đoạn chính: tạo bột giấy, lọc, làm sạch và sản xuất giấy.

Sắp xếp thông tin:

Đoạn 1 – Giai đoạn đầu tiên: Tạo bột giấy.

 • Giấy đã qua sử dụng được thu thập và đặt lên băng chuyền. Giấy này sau đó được chuyển vào máy nghiền bột, nơi nó được trộn với nước và hóa chất để phân hủy thành một dạng chất lỏng công nghiệp.

Đoạn 2 –  Giai đoạn thứ 2 và 3: Lọc và làm sạch

 • Trong giai đoạn lọc, hỗn hợp bột được sàng lọc, mang lại bột giấy đồng nhất và sạch hơn. 
 • Giai đoạn thứ ba là giai đoạn làm sạch, trong đó bột giấy được rửa kỹ bằng nước và xà phòng. Ngoài ra, một luồng khí được thổi qua bột giấy để loại bỏ các tạp chất nhỏ hơn như hạt mực. Bột giấy này sau đó cũng trải qua một đợt xử lý hóa học và nước khác.

Đoạn 3 –  Giai đoạn thứ 4: Sản xuất giấy.

 • Bột giấy được đặt trên băng chuyền và đi qua các con lăn được gia nhiệt để ép và làm khô, tạo thành tờ giấy. 
 • Giấy này sau đó được cuộn lại thành các cuộn giấy tái chế, sẵn sàng để phân phối và sử dụng.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/01/2024

INTRODUCTION The diagram illustrates the process for manufacturing recycled paper. 
OVERVIEW Overall, this is a mechanical process comprising four main stages: pulp creation, filtration, cleansing, and paper production.
BODY PARAGRAPH 1 The first stage starts with the collection of used paper, which is placed onto a conveyor belt. The paper is then transferred into a pulping machine, where it is mixed with water and chemicals to break it down into a slurry

 

BODY PARAGRAPH 2 During the second stage, the pulpy mixture is sieved, which results in a more homogeneous and cleaner pulp. The third stage is the cleaning phase, where the pulp is thoroughly washed with water and soap. Additionally, the air is fed into the pulp so that smaller impurities, such as ink particles, can be removed. The pulp thereafter undergoes another round of chemical and water treatment.

 

BODY PARAGRAPH 3 Once the cleaning step has been completed, the pulp is laid out on a conveyor belt and passed through heated rollers, which press and dry the pulp into paper. The paper is subsequently rolled up, resulting in rolls of recycled paper ready for distribution and use.
Word count: 179

Sau đây là một số cấu trúc ngữ pháp nổi bật được sử dụng trong bài mẫu ở trên, và chúng có thể được áp dụng một cách linh hoạt cho các đề Quy trình khác có đặc điểm tương tự:

INTRODUCTION The diagram illustrates the process for manufacturing recycled paper. 

 • Chủ ngữ (S): “The diagram” – Đối tượng chính của câu, đề cập đến biểu đồ.
 • Động từ (V): “illustrates”  (Hiện tại đơn, Thể chủ động) – Hành động mà chủ ngữ thực hiện, ở đây là mô tả hoặc hiển thị.
 • Tân ngữ (O): “the process for manufacturing recycled paper” – Đối tượng mà hành động được hướng đến, trong trường hợp này là quá trình sản xuất giấy tái chế.

 

BODY PARAGRAPH 1 Câu được chọn: “The first stage starts with the collection of used paper, which is placed onto a conveyor belt.”

 • Chủ ngữ (S): “The first stage” – Phần chính của câu, chỉ ra giai đoạn đầu tiên của quá trình.
 • Động từ (V): “starts” (Hiện tại đơn, Thể chủ động) – Mô tả bắt đầu của giai đoạn này.
 • Tân ngữ (O): “with the collection of used paper” – Phần này mô tả bắt đầu cụ thể của giai đoạn.
 • Mệnh đề quan hệ: “which is placed onto a conveyor belt” – Cung cấp thông tin bổ sung về giấy đã qua sử dụng.
 • Đại từ quan hệ: “which” – Liên kết mệnh đề với phần trước.
 • Động từ chính: “is placed” (thể bị động) – Mô tả hành động diễn ra với giấy đã qua sử dụng.
BODY PARAGRAPH 2 Câu được chọn: “During the second stage, the pulpy mixture is sieved, which results in a more homogeneous and cleaner pulp.”

 • Cụm từ chỉ thời gian: “During the second stage,” – Phần này mô tả thời điểm mà hành động diễn ra, đó là trong giai đoạn thứ hai của quá trình.
 • Chủ ngữ (S): “the pulpy mixture” – Chủ thể chính, ở đây là hỗn hợp bột giấy.
 • Động từ (V): “is sieved” (Hiện tại đơn, Thể bị động) – Mô tả quá trình lọc hoặc sàng lọc.
 • Mệnh đề quan hệ: “which results in a more homogeneous and cleaner pulp”: Mệnh đề này cung cấp thông tin về kết quả của hành động “is sieved”, nói rằng việc sàng lọc dẫn đến một hỗn hợp bột giấy đồng nhất và sạch hơn.
 • Đại từ quan hệ: “which”: Đại từ này kết nối mệnh đề quan hệ với hành động trước đó.
 • Động từ trong mệnh đề quan hệ: “results in” – Động từ này mô tả kết quả hay hậu quả của việc sàng lọc hỗn hợp bột giấy.
BODY PARAGRAPH 3 Câu được chọn: “Once the cleaning step has been completed, the pulp is laid out on a conveyor belt and passed through heated rollers.”

 • Mệnh đề phụ: “Once the cleaning step has been completed,” – Chỉ thời điểm sau khi giai đoạn làm sạch hoàn tất.
 • Chủ ngữ (S): “the cleaning step”
 • Động từ (V): “has been completed” (Thì hiện tại hoàn thành, Thể bị động)
 • Mệnh đề chính: “the pulp is laid out on a conveyor belt and passed through heated rollers.”
 • Chủ ngữ (S): “the pulp” – Đề cập đến bột giấy sau quá trình làm sạch.
 • Động từ (V): “is laid out” và “passed” (Hiện tại đơn, Thể bị động) – Hai hành động liên tiếp đối với bột giấy: trải ra và đi qua.
 • Tân ngữ (O): “on a conveyor belt and passed through heated rollers” – Mô tả quá trình và thiết bị sử dụng trong việc xử lý bột giấy.

Phân tích từ vựng đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/01/2024

 1. Mechanical process: Quá trình cơ khí, liên quan tới máy móc.
 1. Placed onto: Được đặt lên.
 1. Slurry: Hỗn hợp lỏng.
 1. Sieved: Được rây, sàng.
 1. Homogeneous: Đồng nhất.
 1. Impurities: Tạp chất.

     7.  Laid out on: Được trải ra trên.

     8. Ready for distribution and use: Sẵn sàng cho việc phân phối và sử dụng.

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/01/2024

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé! Chúc các bạn đạt điểm IELTS Writing thật cao!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!