Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/03/2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/03/2023

Đề bài: The chart below shows the expenditure on three categories among different age groups of residents in the UK in 2004. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 words.

Phân tích biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/03/2023

Dạng biểu đồ: biểu đồ cột

Đặc điểm tổng quan: 

 • Số liệu của food and drink tăng dần theo nhóm tuổi
 • Số liệu của food and drink cao nhất đối với hầu hết các nhóm tuổi, theo sau là restaurant and hotel và entertainment

Sắp xếp thông tin:

Miêu tả số liệu của Food and drink vào cùng một đoạn và miêu tả số liệu của Restaurant and hotel và Entertainment vào đoạn còn lại.

Đoạn 1 – Food and drink

 • Nhóm tuổi 76+ có chi tiêu lớn nhất: 23% tổng chi tiêu
 • Nhóm dưới 30 tuổi có chi tiêu nhỏ nhất: 6% tổng chi tiêu

Đoạn 2 – Restaurant and hotel và Entertainment

 • Restaurant and hotel: số liệu lớn nhất ở nhóm dưới 30 tuổi (14%) và nhỏ nhất ở nhóm 61-75 tuổi (2%)
 • Entertainment: số liệu lớn nhất ở nhóm 61-75 tuổi (23%) và nhỏ nhất ở nhóm dưới 30 tuổi (7%)

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/03/2023

The graph demonstrates the expenditures on three categories, namely food and drink, restaurants and hotels, and entertainment, by various age groups of UK residents in 2004.

Overall, the data indicates that food and drink expenditures increase with age. Also, food and drink expenses were the highest for the majority of age groupsfollowed by restaurant and hotel expenses and entertainment.

Regarding the specific category of food and drink, those aged 76 and older incurred the highest expenditures, approximately 23% of the total amount. The age group under 30 had the lowest expenditures, accounting for only 6% of total expenditures.

On the other hand, the age group under 30 had the highest restaurant and hotel expenditures, at 14% of the total, while the age group 61-75 had the lowest, at 2% of the total. In contrast, the percentage of total spending allocated to entertainment was highest for those aged 61 to 75 and lowest for those aged under 30, at 23% and 7% respectively.

Band điểm ước lượng: 7.5

Phân tích từ vựng

 • Increase with age: tăng dần theo nhóm tuổi
 • Highest for the majority of age groups: cao nhất đối với hầu hết các nhóm tuổi
 • Followed by: theo sau đó là
 • Incurred the highest expenditures: có mức chi tiêu cao nhất
 • Spending allocated to entertainment: khoản chi tiêu cho mục đích giải trí

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/03/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!