Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Tài liệu học tập
 4. »
 5. Writing
 6. »
 7. Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/12/2023

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/12/2023

IELTS WRITING TASK 1: You should spend about 20 minutes on this task.

The graph below gives information about computer possession by household in one European country between 1997 and 2011.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Phân tích biểu đồ đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/12/2023

Dạng biểu đồ: Đường (Line graph)

Đặc điểm tổng quan: 

 • Nhìn chung, có một xu hướng giảm rõ rệt về tỷ lệ hộ gia đình không có máy tính, trái ngược với sự gia tăng tương ứng ở số hộ sở hữu hai máy tính trở lên.
 • Ngoài ra, các hộ gia đình có một máy tính hầu như không thay đổi, chiếm tỷ lệ cao nhất trong phần lớn thời gian, trong khi những hộ có hai máy tính trở lên là ít phổ biến nhất trong suốt thời kỳ.

Sắp xếp thông tin:

Đoạn 1 – Mô tả và so sánh xu hướng của One computer only.

 • Trong khoảng thời gian được trình bày, tỷ lệ gia đình chỉ sở hữu một máy tính dao động quanh mức 45% và duy trì ở mức cao nhất từ năm 1999 trở đi.

Đoạn 2 –  Mô tả và so sánh xu hướng của No computers.

 • Trong khi đó, số hộ gia đình không có máy tính lại giảm rõ rệt. Năm 1997, họ chiếm khoảng 60% dân số, nhưng đến năm 2011, con số này đã giảm hơn một nửa.

Đoạn 3 –  Mô tả và so sánh xu hướng của Two and Three or more computers.

 • Ngược lại, khoảng 7% hộ gia đình sở hữu hai máy tính vào đầu thời kỳ, sau đó tăng trưởng đáng kể, vượt qua tỷ lệ hộ gia đình không có máy tính vào năm 2010 và kết thúc ở mức gần 30%.
 • Các hộ có từ ba máy tính trở lên, mặc dù bắt đầu từ gần như bằng 0 trong vài năm đầu tiên, nhưng đã chứng kiến mức tăng tương tự mặc dù chậm hơn, đạt khoảng 8% trong năm cuối cùng.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/12/2023

The line graph shows computer ownership statistics per household in a particular European country from 1997 to 2011. Overall, single-computer households were most common for the majority of the period. Meanwhile, there was a distinct downward trend in the percentage of households without any computers, contrasted by corresponding rises in households possessing two or more computers.

During the period shown, the rate of families owning only one computer hovered around the 45% mark, remaining the highest from 1999 onwards.

Meanwhile, households without a computer showed a marked decrease. In 1997, they constituted around 60% of the population, but by 2011, their figure had more than halved.

In contrast, around 7% of households possessed two computers at the beginning of the timeframe, after which the figure grew considerably, overtaking that of those without a computer in 2010 and ending at nearly 30%. While starting from nearly zero in the first few years, households with three or more computers saw a similar albeit slower increase, reaching roughly 8% in the final year.

Phân tích từ vựng 

 1. a (indefinite article) distinct (adj) downward (adj) trend (n) Dịch nghĩa: một xu hướng giảm rõ rệt
 1. corresponding (adj) rises (n) Dịch nghĩa: sự tăng tương ứng
 1. hovered (v) around (prep) Dịch nghĩa: giữa khoảng, dao động xung quanh
 2. a (indefinite article) marked (adj) decrease (n) Dịch nghĩa: sự giảm đáng kể
 3. starting (v) from (prep) nearly (adv) zero (n) Dịch nghĩa: bắt đầu từ gần như bằng không

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 02/12/2023

Trung tâm anh ngữ IEC  chia sẻ phương pháp luyện viết hàng ngày và hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quá trình nâng band điểm IELTS Writing của bạn. Hãy phân tích đề thật kỹ và xem bài viết mẫu để rút kinh nghiệm trong cách diễn đạt, bổ xung từ vựng học thuật bạn nhé!

Tư vấn trực tiếp: 0967.858.212

Tải ngay Lộ trình học tập chắc chắn đạt điểm IELTS mong muốn!

 • Tiếng anh sẽ tiếp tục là giấc mơ nếu bạn không nắm bắt ngay cơ hội này. Trải nghiệm 1 tuần học thử cùng IEC ngay bạn nhé !
 • Tham gia Cộng đồng IELTS IEC để cùng nhận thêm nhiều chia sẻ, tài liệu và phương pháp luyện thi IELTS hoàn toàn Miễn phí!
Tham gia ngay!